Podle hejtmana Jiřího Štěpána odvedením tranzitní dopravy z centra obce se sníží i hlučnost a výfukové emise. Přeložka silnice II/321 povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi.

Ilustrační foto.
Sedloňov vydal svoje známky. Bojuje o zachování místní pošty

„Obchvat Domašína je zásadní investice, která zlepší přístup do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zvýší bezpečnost silničního provozu. Přeložka silnice II/321 se plynule napojí na současnou komunikaci před a za Domašínem. Navržená trasa vede nezastavěným územím v celkové délce 1984 metrů,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Omezení dopravy

Přístup do Domašína od silnice II/321 povede přes okružní křižovatku. Součástí odvodnění silnice budou dvě retenční nádrže, které odvedou vodu do Třebešovského potoka. Stavbu obchvatu financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Obchvat Doudleb nad Orlicí je v celém úseku situován severně od stávající zástavby. Trasa je vedena nad jejím severním okrajem a prochází volným koridorem pod bývalým školním statkem, který tak bude od obce oddělen.

 "Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EUROVIA CS, která stavbu zhotoví za 64,6 milionu korun bez DPH s tím, že řidiči by po nové komunikaci mohli začít jezdit v září příštího roku. Financování pokryje v plné výši dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.

Částečné omezení dopravy je naplánované pouze během výstavby okružní křižovatky a napojení na stávající komunikační síť. Administraci projektu výstavby obchvatu Domašína zajišťuje oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Investice je jednou z mnoha, která spadá do komplexního přístupu k řešení rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Také Solnice by se měla dočkat obchvatu, má již vydané územní rozhodnutí, je hotová dokumentace pro stavební povolení a dokončují se výkupy pozemků.

A o krok blíže ke klidnější dopravě mají nakročeny rovněž Doudleby nad Orlicí. Vede jimi další z velmi vytížených silničních úseků, jde o hlavní tah z Hradce Králové na Vamberk a dále přes Pardubický kraj do Slezska a dále na Slovensko. Tomu odpovídá i zatížení množstvím kamionů.

Knihovna F. V. Heka doputovala "domů" do Dobrušky.
Dobruška bude lákat na Hekovu knihovnu i minci od Mozarta

"První větší jednání o obchvatu byla už v roce 1997 a od té doby se záležitost vlekla," upozornil starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

Loni občané městyse dokonce sepsali petici, v níž po urychlení výstavby obchvatu volali. Sešlo se pod ní několik desítek podpisů. Na jejím základě pak také na vedení ŘSD, ministerstvo dopravy a krajský úřad směřoval otevřený dopis žádající jasnou odpověď na otázku, kdy se konečně se stavbou obchvatu doopravdy začne. "Ledy se pohnuly".

"Obchvat se rýsuje v dobrých barvách. V současné době na Královéhradeckém kraji probíhá řízení ve věci žádosti o stavební povolení," uvedl doudlebský starosta.

Tomáš Lom na snímku z roku 2018
Doudlebský zámek navštíví legendární letec Tomáš Lom

Jakmile bude mít stavba zelenou, může prý na trase budoucího obchvatu začít kácení dřevin a archeologické práce. "Možná už příští rok se na něm začnou provádět stavební úpravy," dodal. Více informací ZDE.