Velkou zásluhu na tom přitom má kvasinská automobilka a další podniky, které jsou se zdejší výrobou aut provázané. Ještě o jednu desetinu procenta byl na tom lépe okres Pelhřimov.

"Průměrný věk nezaměstnaných byl v květnu 43,1 roku, zatímco loni to bylo 42,2 roku. Věková struktura uchazečů o

zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. I v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině 30 až 49 let, stejně jako podíl osob v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 2,1 procentního bodu (o více než 12 642 osob). V evidenci Úřadu práce jich bylo 31. květnu 2021 celkem 102 286 a tvořili 35,8 % z celkového počtu nezaměstnaných," uvádí se v tiskové zprávě úřadu práce.