„Bydlíme až na konci obce a s vodou tu máme opravdu problém. Dost často se nám stalo, že jsme byli úplně bez vody, protože k nám nestačila z Vamberka dotéct," svěřuje místní obyvatel Václav Veverka.
Výkyvy teplot budou v dalších letech nejspíš na denním pořádku, proto město situaci nadále řeší.

Rychnovská radnice má v plánu vodojem na Rovni od Vamberka koupit. S touto investicí město počítá také v rozpočtu na letošní rok. Doposud byli na Rovni zásobováni vamberskou vodou.

„Druhá část Rovně byla zásobována vambereckou vodou a v horkých dnech, kdy teploty přesahovaly 30 stupňů, byli obyvatelé na konci Rovně úplně bez vody," popsal problémy starosta Jan Skořepa na posledním zasedání městského zastupitelstva.

Město Vamberk do vodojemu na Rovni ale dále investovat nechtělo, proto se Rychnov rozhodl vodojem odkoupit a zajistit tak pitnou vodu pro obyvatele místní části.
Odkoupení vodojemu vyjde Rychnov na 250 tisíc korun. „Nejprve musíme počkat na odborné posouzení, vodojem je ale hodně zastaralý, takže bude potřeba kompletní rekonstrukce," prozrazuje vedoucí odboru správy nemovitostí v Rychnově nad Kněžnou Milan Bělka.
Obyvatelé Rovně tak budou nově zásobováni rychnovskou vodou.

V letošním roce chce radnice pokračovat také v rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace v Lipovce. Druhá etapa by měla vyjít na částku okolo 8 milionů korun
„V současné době máme hotovou první část a v letošním roce budeme pokračovat druhou částí," prozradil rychnovský starosta Jan Skořepa v městském zpravodaji.
Druhá etapa opravy kanalizace bude realizována od restaurace U Elišky až na konec Lipovky.

Dle slov starosty Jana Skořepy se také díky vybudovanému průmyslového areálu v Lipovce mohou postupně napojovat jednotlivé kanalizační systémy v městské části.
Během výstavby průmyslového areálu totiž vznikla také tlakové kanalizace, která zajistí odvádění části splaškových odpadních vod z Lipovky do veřejné kanalizace v Rychnově, která je ukončena centrální čističkou odpadních vod.
Budování kanalizací a vodovodů se město věnuje již několik let.

Na kanalizace mysleli i v minulosti
V minulosti rekonstruovali například vodovodní řad v Dlouhé Vsi a Rovni. Do oprav těchto městských částí se radnice pustila v letech 2011-2012.

Rychnov se v roce 2013 pustil také do budování kanalizačního sběrače od napojení na čistírnu odpadních vod až po Novou Sibiř. Díky této investici se zde mohla dále rozšiřovat výstavba rodinných domů.
Podle vedení města je sice vznik kanalizací a vodovodů stavební akcí, která není na první pohled hned vidět, za to je ale velmi důležitá, a to právě například pro vznik nové bytové výstavby.

Kanalizace se po letech dočkají i obyvatelé Habrové
Rychnov nad Kněžnou – Již několik let volají po kanalizaci také obyvatelé místní části Habrová. Těm se ale už snad také blýská na lepší časy.
Město totiž plánuje v letech 2017-2018 vybudování kanalizačního sběrače, který napojí místní část Městská Habrová na čistírnu odpadních vod.
Projekt na kanalizaci je už několik let vypracovaný a vydané je i stavební povolení. „Stavět by se mělo od pivovaru až po školu v přírodě," prozradila Rychnovskému deníku již dříve Dita Kunertová z oddělení životního prostředí rychnovského úřadu.
Podle jejích slov by měla kanalizace vést kolem pravého břehu řeky – po Jungově nábřeží – až do lokality za jez Mařenka.
Některé oblasti v lokalitě u školy v přírodě jsou přitom na kanalizaci napojeny již dnes. Splašky se však neodvádí do centrální čistírny odpadních vod, ale do čistírny, která je vybudována poblíž koupaliště a lesa ve Včelném. Ta je ale už velmi zastaralá.
Stavba kanalizace byla v plánu již několikrát, a to také před řadou let.Místní se zatím musí sami starat o septiky a pro přírodu to znamená, že musí zase snášet vyšší míru znečištění. Lidé, kteří v této oblasti bydlí, by kanalizaci velmi uvítali. „Ulevilo by se díky ní přírodě, především řece," prozradil Deníku již dříve svůj názor jeden z nich, Jiří Pecháček. Nevadil by mu prý ani fakt, že by pak musel platit stočné.