Jedinečnost lokality je v druhovém složení. Najdeme zde silně ohrožený šklebivec přímý, který byl na celém území Rychnovska nalezen jen v okolí Valu u Dobrušky a také obce Libel.
Z dalších velmi vzácných „plevelů" jmenujme rmen smrdutý, pryskyřník rolní či rozrazil polní .
Vyskytují se zde však i druhy značně netypické, jako například kalužník šruchovitý či blatěnka vodní , které vyhledávají spíše obnažené břehy a dna tůní či rybníků. Informaci zveřejnilo Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Fotografie těchto vzácných rostlin najdete na stránkách Rychnovského deníku. ⋌(zr)