„Nasvícením věže chceme jako město vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. Město Týniště rovněž finančně přispívá Domovu svatého Josefa v Žirči, který je modelovým a jediným zařízením v České republice poskytujícím nemocným roztroušenou sklerózou komplexní lůžkovou péči. Dále nabízí také poradnu i terénní službu,“ uvedla na webových stránkách města zastupitelka a předsedkyně Sociální a zdravotní komise Veronika Čepelková.