Automobilka Škoda je největším zaměstnavatelem v celém Královéhradeckém kraji a na Rychnovsku má naprosto výjimečné postavení, takže vyjednávání o nové kolektivní smlouvě se týkalo výrazné části okresu. 

Dospět k dohodě nebylo vůbec jednoduché, ale v pátečních odpoledních hodinách mohli představitelé společnosti i odborů předstoupit před zaměstnance s dobrou zprávou.

Z téměř čtvrtročního jednání vzešlo zejména pětiprocentní navýšení tarifních mezd. Dohodnuta byla rovněž variabilní část bonusu, který odráží úspěšné hospodářské výsledky společnosti. Došlo i k navýšení příspěvku, jímž společnost přispívá svým zaměstnancům na důchodové připojištění.

„S výsledkem vyjednávání šla společnost až na samou hranici možného. Úspěch značky Škoda je úspěchem všech zaměstnanců. Rekordní prodejní a finanční výsledky, kterých jsme v roce 2011 společně dosáhli, se proto promítly i do kolektivního vyjednávání,“ řekl člen představenstva společnosti Škoda auto odpovědný za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar a dodal, že vedení firmy se chce se zaměstnanci férovým způsobem podílet na úspěchu společnosti.

Podle odborářů nebyla vyjednávání zdaleka tak idylická, jak se z prohlášení vedení zdá.

K dohodě se totiž dospělo takřka v hodině dvanácté, kdy již hrozilo, že v případě neúspěchu se do jednání bude muset vložit prostředník. Hlavním problémem bylo právě zvyšování tarifních mezd. 

„Na začátku jsme požadovali růst o sedm procent, ale vedení nabídlo dvou a půlprocentní nárůst. Vzhledem k očekávané inflaci by to v podstatě znamenalo pokles reálných mezd, což pro nás bylo nepřijatelné,“ řekl Libor Dvořák z odborového svazu Kovo.

Cesta ke kompromisu trvala více než dva a půl měsíce, ale to hlavní je, že na jejím konci jsou namísto stávky jen pozitivní prohlášení.

„Společně s odbory se při zodpovědném vyjednávání podařilo uzavřít férovou dohodu, která bude zaměstnance motivovat, ale současně zaručí konkurenceschopnost a další vývoj značky Škoda,“ uzavřel Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti.

Dohoda má zpětnou platnost od prvního tohoto měsíce a její platnost je do 31. března příštího roku. Týká se celkem 26 000 zaměstnanců v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.