„Připravili jsme komentované prohlídky parku. Zájemce bude vozit po zámeckém parku kočár a o koních, které budou v zápřahu, budeme mít v sobotu v 17 hodin přednášku. Jsou využívaní v lesnictví a v údržbě krajiny. Na podzim stahovali klády ze strmých stráních i u nás v parku,“ připomíná kastelán Tomáš Kořínek.

Přednášet na téma údržby parku ve 21. století za využití koňské síly bude v zámecké tabulnici Jindřiška Svobodová z Centra slezského norika. "Komentovaná procházka parkem se uskuteční za odborného výkladu Jarmily Martincové z Výzkumné stanice v Opočně. Sraz po oba víkendové dny bude před letohrádkem v 10 nebo ve 14 hodin," doplňuje informace mluvčí zámku Andrea Seidelová.

Největší investicí v druhé polovině loňského roku bylo odbahnění zámeckých rybníků, očistnou kúrou prošly asi po dvaceti letech. Nyní už jsou opět napuštěné.

"Založení zámeckého parku je datováno do roku 1820 tehdejším majitelem panství Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem. V tomto roce proběhla výsadba listnatých a jehličnatých stromů i keřů, upravily se louky a rybníky, vznikla spleť schodišť na protější stráni zámku a vyhlídková terasa. V parku pro vykreslení romantické situace byly umístěny altánky, na vodním toku skalnaté vodopády a můstky," popisuje Andrea Seidelová.

I prostor okolo letohrádku postupně procházel proměnou. U 17. století tu byly postaveny skleníky, v nichž se, jak bylo tou dobou v módě, pěstovaly citrusy, ananasy, kakaovník, olivy a rostliny pro výzdobu zámku. Na místě skleníku je dnes prodejna potravin

"Na rovinné ploše se pěstovaly meruňky, broskve, višně, mišpule. Roku 1820 byla horní část parku u letohrádku protkána spletí cestiček kolem volné stromové výsadby a ucelené luční plochy. Oranžerie byla přestavěna do podoby palmového skleníku. Skleník soužil k pěstování a uskladnění okrasných teplomilných rostlin. Další skleník, pěstební, stál v místech, kde je v současné době umístěna prodejna potravin. Skleník byl odstraněn v 60. letech 20. století a zbyla po něm jen bývalá kotelna s obloukovým oknem, nad kterou je vyhlídka do Kupkova náměstí," uvádí pro zajímavost Andrea Seidelová.

Z původní výsadby parkových porostů se dodnes dochovalo něco okolo 230 druhů dřevin - převislá douglaska, metasekvoje, jinan, cypřiše a zeravy, mohutné lípy, duby a buky.