Jednalo se o dobročinné divadelní představení, jehož výtěžek ve výši 14 tisíc bude použit na opravy kostela v Lukavici.
„Dlužno říct, že herci se tak již třetím rokem scházeli ve svém volném čase, aby nazkoušeli hru dílem humornou a dílem historickou, protože jejím podkladem byly historické záznamy o vesnici Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, které zaznamenal v publikaci „Minulost Lukavice" autor hry, chalupář v Lukavici a nadšený historik Miloš Pátek z Prahy," prozradila jedna z organizátorek akce Kateřina Hermanová.

Odměnou hercům a dvěma potulným muzikantům, kteří doplnili představení hrou na kytary a zpěvem, pak byl nadšený dlouhý potlesk diváků, kteří minulou neděli během dvou odpoledních představení zcela zaplnili lukavický kostel a ti, na které nezbylo místo, museli i stát.

„Přesto věříme, že měli pěkný zážitek a dobrý pocit, že svou účastí přispěli k opravám kostela, které stále pokračují," poznamenala Kateřina Hermanová.
Už v září začne první etapa opravy střechy kostela, konkrétně krovu a vnitřní konstrukce věže kostela finančně podpořena z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015 a také z Fondu Solidarity Biskupství Hradec Králové.

Doplňujícím nedělním programem poutě v Lukavici byl také oblíbený staročeský jarmark, pouťové atrakce, občerstvení a příjemné posezení při hudbě v podání Anny Schůtové a její harmoniky.

„Trilogie „Třikrát jak o Lukavici" tedy skončila, ale nekončí naše společné úsilí opravit lukavický kostel, bez kterého by vesnice ztratila svou výjimečnost. Děkujeme za přízeň, kterou nám návštěvníci kostela věnují a těšíme se nejen při pravidelných bohoslužbách každých čtrnáct dní v neděli (neděle 6. září 2015 v 11 hodin), ale i při další kulturní akci, kterou bude vánoční koncert Sboru z hor dne 13. prosince," dodala.