O nové prodejně Lidl v sousedství Penny Marketu v Dobrušce se zatím pouze mluvilo, a to dlouhá léta. Facebookové stránky města Dobrušky nyní zveřejnily zprávu, že v pondělí 16. listopadu byla výstavba nákupního centra společnosti Lidl zahájena. Tato novinka velkou část místních obyvatel potěšila. „Už aby to bylo,“ reagovali.
Jeden supermarket je podle nich na Dobrušku málo. Často je prý přeplněný a není ani kde zaparkovat. Dobruška navíc leží při důležité tepně regionu, po níž denně míří za prací do kvasinské automobilky a dalších závodů v okolí tisíce lidí. I část z nich se tu stavuje na nákupy. Včetně motoristů, kteří směřují do hor.

Město Dobruška uzavřelo se společností Lidl Česká republika za účelem umožnění vybudování jednopodlažní prodejny této společnosti včetně inženýrských sítí a infrastruktury v Dobrušce Smlouvu o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Dobruška dále s Lidlem uzavřela v dubnu 2019 smlouvu o směně pozemků parc. č. 2113/190 a 2113/191 za pozemky parc. č. 2136/3, 2885/7 a 2886/1 v katastrální území Dobrušky. Jako její součást město sjednalo výhradu zpětné koupě. Ta by Dobrušku opravňovala v případě, že veřejnoprávní povolení povolující užívání stavby příslušné prodejny nebude vydáno do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti Směnné smlouvy, požádat Lidl, aby převedl městem směněné pozemky zpět do vlastnictví města Dobrušky.

Lidl nezahájil výstavbu dříve z důvodu zjištěné potřeby změny sjednaných tras inženýrských sítí pro prodejnu.

"Potřeba změny vznikla v důsledku předchozího mylného vyjádření provozovatele městského vodovodu, společnosti AQUA SERVIS, a. s., vydaného Lidlu, a v důsledku majetkových neshod Lidlu s vlastníkem prodejny Penny Market," uvádí zpráva z 10. zasedání zastupitelstva města Dobrušky z letošního května.

Tyto problémy také vedly k tomu, že byla upravena limitní doba realizace prodejny, po jejímž marném uplynutí má město Dobruška právo koupit od Lidlu zpět pozemky převedené Lidlu směnnou smlouvou. Tato limitní doba se prodloužila z 24 na 48 měsíců od nabytí účinnosti směnné smlouvy, nově by tak měla uplynout až ke dni 2. května 2023.