Rozvoj průmyslu jde ruku v ruce s nárůstem dopravní zátěže. Na silnicích Rychnovska se tvoří kolony, ve kterých tráví dlouhé desítky minut zaměstnanci z celého kraje směřující do kvasinské průmyslové zóny, ale v dnešních dnech i milovníci zimních sportů mířící do Orlických hor.

Nové silnice, které uleví jak řidičům, tak přetíženým městům a vesnicím v regionu, jsou v různých stádiích přípravy.

Obchvatem, který má nejblíže k realizaci, je dvoukilometrová přeložka okolo Domašína, místní části Černíkovic. Stavět se bude již v letošním roce a pokud nenastane žádný nepředvídatelný problém, první auta by po ní měla vyjet již v roce 2019. Předpokládané náklady se pohybují kolem 135 milionů korun.
Nákladnějším, ale také stavebně náročnějším, je připravovaný obchvat Solnice. Přetížený městys připravuje přeložku od kruhového objezdu přes řeku směrem k Byzhradci.

Na stavbu obchvatů mají přitéct velké peníze

„Součástí obchvatu bude i most přes řeku Bělou. Náklady na stavbu dosáhnou ke 374 milionům korun," řekl starosta Solnice Jan Hostinský. Proběhla již i soutěž na stavební firmu a s přípravnými pracemi se počítá na příští rok. V roce 2020 by mohlo být hotovo. „Solnice netrpělivě čeká na obchvat, současný stav je pro všechny hodně komplikovaný," dodal starosta.

Neméně katastrofální dopravní situace je v Častolovicích, které leží na hlavním tahu na Ostravu.

Neúnosnou situaci dokumentuje jedno číslo – 70 procent dopravy z automobilky směřuje právě přes toto město.

Starosta Zdeněk Praus vidí hlavní problém především v bezpečnosti a neúměrné zátěži pro místní obyvatele. „Největším problém je silnice u kostela, nejen proto, že vozovka je tam velmi zúžená, ale několik metrů od ní je škola, kam denně dochází 300 dětí. Je zázrak, že se ještě nikomu nic nestalo."
Kolem Častolovic by měly být vybudovány obchvaty dva – takzvaný jižní a východní. Mnohem blíž realizaci je jižní přeložka.

„Ta je již součástí územního plánu a je zahrnuta v rozšířené verzi vládního usnesení č. 97, které se bude předkládat vládě. Pokud ho schválí, pak budeme mít k cíli výrazně blíž. Je nutné najít finanční zdroje, a to nejen na silnice, ale i další investice, které souvisí s bydlením a kompletně infrastrukturou, kterou rozvíjející se Častolovice nutně potřebují," konstatoval starosta. Za reálný termín výstavby pak považuje roky 2022-25. „Zdá se to daleko, ale já už to dnes vidím optimisticky. Ještě nedávno to byla vize úplná," dodal.

Doprava z rozvíjejících se závodů tíží i Opočno. I tam projíždějí kamiony ve směru na Hradec Králové. „Po vybudování přeložky by se auta směřující na Hradec měla centru města vyhnout úplně," těší se starostka Šárka Škrabalová. Před Opočnem, směrem z Dobrušky, by se měla přípojka začít stavět ještě před místním hřbitovem, vést k Jordánku a na Lišťovinu. Odtud pak již přímo na Hradec.

„Stavět se bude ve dvou etapách, jednu bude financovat kraj, druhou ŘSD. Musí na sebe přímo navazovat, protože první etapa bez druhé by nedávala smysl," komentuje starostka. Se zahájením stavby se počítá na jaře 2018.

(ik)