Důvodem jsou spory kolem autorských práv, které město musí vyřešit nejprve s Ochranným svazem autorským. „Autor vítězné znělky Luboš Sluka je u nich zaregistrovaný jako její původce, takže by se za ni muselo platit. Snažíme se tedy o to, aby nám byla darována a to ještě potrvá,“ přiznal starosta Štěpán Jelínek, který chce také občany na novou znělku nejprve  připravit.

Do soutěže se přihlásili dva interpreti, přičemž každý měl připravené tři různé znělky.

Jednoznačně zvítězila ta od Luboše Sluky. „Měli jsme z ní nejlepší pocit. Shodli jsme se na tom, že se jeho typ hudby, ve které hrála trumpeta, hodí nejvíce,“ dodal Štěpán Jelínek.