Kdyby měl v sobě člověk klávesu „delete“, možná by se mu žilo snadněji. Aspoň to tak vypadá při zběžném pohledu na psychoanalýzu, obor, který pracuje především s lidským podvědomím, kam člověk zasunuje vše, co by nejraději vymazal. Už na počátku života jsou tam schovávány myšlenky, žádosti a představy, které budí pocity úzkosti nebo viny, postupně k nim přibývají další nepříjemné prožitky.

Vše se zdá v pořádku, co se člověku nelíbí, uloží do podvědomí a zapomene. Problémem je, že co je nevědomé, má tendenci stát se vědomým a výsledkem je vnitřní konflikt, který může způsobit vážné problémy. Zdánlivě zapomenuté prožitky tak ovlivňují celý náš život, někdy je nutné je „vytáhnout“ a vyrovnat se s nimi. Právě v tom pomáhá psychoanalýza.

V sobotu skončil v Opočně 16. ročník psychoanalyticko-psychoterapeutického sympozia, jehož tématem bylo dětství, trauma a identita. Hodně se mluví o dětských traumatech, copak dospělí je neprožívají? „Dospělý člověk je na tom podstatně lépe. S většinou nepříjemných zážitků se dokáže vypořádat racionálně a na základě svých zkušeností,“ vysvětluje organizátor sympozia Jiří Kocourek. „Dítě v nejrannějším věku tuto možnost nemá, jeho jediným obranným mechanismem je zbavit se ošklivých pocitů, strachů a úzkostí tím, že je zasune co nejhlouběji do podvědomí, mluvíme o jejich vytěsnění. Je velmi důležité, aby se toto vytěsnění minimalizovalo. Jakmile je dítě schopno komunikovat, je ideální, když může o svých nepříjemných pocitech a často velmi děsivých fantaziích mluvit. Při citlivém přístupu tak dojde k jejich postupnému zpracování a přijetí - bez nutnosti vytěsnění. A je až překvapující, s jakou genialitou právě toto děti dokáží, když jim dospělí dají šanci.“

A jak je to s možností úplného vymazání vytěsněných vzpomínek? Je to prý možné – elektrickými šoky, ale psychoanalytik tuto cestu nikdy nepraktikuje. „I to zlé, co jsme prožili, je naší součástí a pokud se toho zbavíme, je kus našeho já nenávratně pryč, zůstává po něm prázdné místo,“ tvrdí Jiří Kocourek, ředitel Institutu aplikované psychoanalýzy v Praze. (da)