Podle původního projektu měly zůstat podél zdi starého pivovaru čtyři lípy a měly být dosazeny dvěma novými. Během prořezávky se však zjistilo, že stav stromů je špatný, proto byly pokáceny. „Vím, že to tenkrát vzbudilo nevoli, ale občané se sami během kácení stromů mohli přesvědčit o jejich stavu. V současné době mohou vidět, že je podél zdi šest nových stromů. Dnes byla vysazena poslední lípa na úplně nové místo, je to uprostřed vydlážděné plochy, myslím, že to vypadá velice pěkně,“ hodnotí zasazení již vzrostlejšího stromu opočenský starosta Štěpán Jelínek.

Dana Marková