Vévodí mu zrekonstruovaný Mariánský sloup, druhé straně dominuje moderní vodní prvek v podobě otáčející se koule na vodním polštáři.

„Po sedmdesáti letech se do části náměstí vrátila žula a dostalo také poprvé parkovací řád. Rekonstrukce vyšla asi na 12 milionů korun,“ uvedl starosta Libor Koldinský.

Blíže do historie náměstí mohou návštěvníci nahlédnout prostřednictvím informační tabule, kde najdou také několik desítek historických snímků.

Na sté výročí vzniku republiky 28. října pak bude na Mírovém náměstí odhalena busta T. G. Masaryka.

Rychnov nad Kněžnou - nemocnice - ilustrační fotografie
Nemocnice holdingu má řídit jediná rada