Jedná se o první soukromou ptačí rezervaci v České republice, která má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě řeky Metuje.

Prvním počinem výstavby bylo společné vztyčení umělé hnízdní podložky pro čápy bílé u jednoho z budoucích vchodů do ornitologického parku. Za jeden provaz tu při stavění podložky táhli ornitologové, sponzoři i příznivci parku.

Samotnému vztyčení podložky pro čápy předcházel několikahodinový seminář, který se konal nedaleko přehradní nádrže Rozkoš. Na něm se představila Česká ornitologická společnost a další významní hosté i partneři projektu. Mluvilo se například o ochraně zamokřených travních porostů v severním Německu či o projektech spojených s přírodou a životním prostředím, realizovaných v Královéhradeckém kraji.

Jedním z hlavních bodů semináře bylo samotné téma Ornitologického parku Josefovské louky, při kterém se účastníci dozvěděli podrobnosti ohledně historie a výstavby parku, dále o významu parku pro ochranu ptáků a jejich prostředí a v neposlední řadě i o významu pro informovanost a ekologickou výchovu.

Hlavním nástrojem budování ornitologického parku je využití nyní již nepoužívaného unikátního zavodňovacího systému, který má charakter technické památky.

Právě snaha o aktivní tvorbu nového prostředí odlišuje tento projekt od doposud převažujících konzervačních přístupů, které se snaží pouze chránit dochovaný stav.

Bez nadsázky lze říci, že na Josefovských loukách Česká společnost ornitologická, která vznik parku připravuje, buduje ukázkovou ptačí rezervaci zcela nového typu.

Ačkoli je hlavním důvodem celého záměru ochrana ptactva, rozhodně to neznamená, že by sem veřejnost neměla mít přístup. Ba naopak. Aby si návštěvníci mohli budoucí ornitologický park s jeho zvířecími obyvateli dobře prohlédnout (a to zadarmo), je plánováno vybudování povalových chodníčků i speciálních pozorovatelen s informačními tabulemi.

Ve vybraném prostoru se uskuteční úpravy, jejichž cílem bude co nejvíce zlepšit podmínky pro ptáky. Kromě pravidelné údržby zdejších luk, kterou i nadále budou zajišťovat místní zemědělci, dojde k vybudování jezírek a tůní či k postavení umělých hnízdišť pro ledňáčky a čápy.

Pro efektivnější hospodaření s vodou na celém území budoucího parku bude také šetrně zrekonstruován a zprovozněn unikátní závlahový systém. Ten do dnešních dnů jen chátral, a to navzdory tomu, že se jedná o unikátní technickou památku.

Soukromé ptačí rezervace jsou běžné třeba ve Velké Británii. V Čechách je ale tento projekt, v němž se skrývá velký potenciál pro rozvoj environmentální turistiky, naprosto průkopnický.