Část parkoviště by měla sloužit výhradně pro prodejnu Lidl. Přístupné bude ze stávajícího sjezdu z ulice Krocanova. Celkem je v místě před obchodním domem řešeno 86 parkovacích stání včetně šesti vyhrazených stání pro osoby těžce pohybově postižené, dvou vyhrazených stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku a dvou stání pro elektromobily.

Druhé veřejně přístupné parkoviště přístupné z ulice Anatola Provazníka, ta bude nově obousměrná, poslouží převážně pro parkování obyvatelům nedalekých bytových domů. V místě (na pozemku firmy Lidl) je navrženo celkem 22 parkovacích míst, z nichž jedno je vyhrazeno pro osoby těžce tělesně postižené.

Stavba má být dokončena nejpozději do 30. listopadu roku 2020.