VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na kosteleckém zasedání bylo opět „veselo“

Kostelec nad Orlicí – Jakýmkoli jiným slovem než nudou by se dalo popsat pondělní jednání zastupitelstva města.

18.2.2015 1
SDÍLEJ:

Kostelec nad Orlicí - náměstí - ilustrační fotografieFoto: Zdroj redakce

Ačkoli se během více než čtyř hodin jeho trvání objevila pro diváka „hlušší" místa, nutno podotknout, že je kompenzovala také místa poměrně emotivní a vyhrocená.

Jednou z chvil, kdy se do diskuze se zastupiteli zapojila i veřejnost, bylo projednávání hned prvního bodu zasedání, tedy schválení nového jednacího řádu zastupitelstva města, konkrétně se nejvíce hovořilo o podobě zápisu ze zasedání. S bodem seznámil přítomné místostarosta Tomáš Kytlík.

„Je to návrh na nové volební období. Bylo odsouhlaseno, že je pořizován zvukový záznam, to znamená, že jednací řád je upraven tak, že součástí zápisu bude krátké představení, projednávání bodu, poté bude následovat usnesení, součástí zápisu bude rovněž hlasování jednotlivých členů zastupitelstva a k tomu bude připojen odkaz na časovou stopáž právě tohoto zvukového záznamu, to znamená, že nebude vyhotoven doslovný přepis diskuzí, příspěvků. Vše si bude moci každý volně stáhnout z internetových stránek," vysvětlil Tomáš Kytlík.

Na toto reagoval bývalý zastupitel města Břetislav Fiala, který se zeptal, zda by nová podoba jednacího řádu způsobila, že by v zápise ze zasedání nebyly obsaženy diskuze k jednotlivým bodům, ani diskuze na konci zasedání, tedy připomínky občanů a zastupitelů. Na to mu bylo odpovězeno kladně, s tím, že bude u konkrétních bodů vždy uveden odkaz na audio záznam.

Veřejnost i někteří zastupitelé (jmenovitě Vlastimil Šeda, Luboš Lerch, Věra Žižková, Jiří Bartoš, kteří veřejně vystoupili, ale i další) s tímto návrhem nesouhlasili. Jedním z argumentů byl fakt, že někteří z obyvatel Kostelce nad Orlicí nemusí mít připojení k internetu.

„Argumentuji tím, že každý občan má právo dozvědět se, jak jeho zájmy hájil jím zvolený zastupitel. To se nedozví, protože nemá internet," prohlásil Břetislav Fiala. Další komplikací, která na zasedání zmíněna nebyla, by mohl být také fakt, že někteří lidé, ačkoli mají počítač s internetem, nemusí vlastnit zařízení na přehrávání zvuku, tudíž by byl jejich přístup k informacím omezený. Vstříc by takovým lidem nejspíš vyšli na úřadě, kde podle vedení města již nyní mají možnost nahlédnout do zápisů z jednotlivých zasedání, které jsou tam k dispozici.

Zjednodušení a zestručnění zápisu přitom koliduje s projevy některých zastupitelů z minulého volebního období, přičemž někteří byli zvoleni opětovně, kdy se na zasedání města nejednou řešila forma zápisu. Mnoho z nich trvalo na tom, aby byl v minulém volebním období zápis téměř doslovný. „V minulém volebním období tento návrh stopáže při jednání zastupitelstva také padl, z dvaceti přítomných zastupitelů bylo osmnáct proti, z těchto osmnácti tu nyní sedí šest. To je jen na dokreslení věci, že asi není úplně „košér" všechno hodit na stopáž," prozradil bývalý starosta města Jiří Bartoš. Zastupitelé o tomto bodu hlasovali, a neprošel. Šestnáct zastupitelů hlasovalo proti návrhu nového jednacího řádu, jeden pro a dva se zdrželi. Změna jednacího řádu schválena nebyla, zastupitelé se k bodu budou vracet při příštích zasedání.

Dále se řešily majetkové záležitosti města, občané také poukazovali na špatný stav některých místních komunikací, přednesena byla zpráva o činnosti městské policie, dobrovolných hasičů či škol i zápis kontrolního výboru.

Hovořilo se také o případném slučování kostelecké „obchodky" a „zemědělky". Starosta František Kinský prohlásil, že bude v tomto ohledu jednat s krajskou radní pro oblast školství Táňou Šormovou, někteří zastupitelé – například Jan Šlaj – vystoupili proti slučování obou škol. Zastupitel Luboš Lerch se starosty Františka Kinského otázal, zda by nemohlo zasedání začínat později (konalo se od 16 hodin), jelikož některé z vedoucích odborů, které na něm vystupují, mají pracovní dobu na úřadě do sedmnácti hodin a dřívější čas může být podle jeho slov překážkou také pro mladé a zaměstnané lidi, kteří by chtěli na zasedání přijít. Starosta si prý věc nechá projít hlavou.

Projednán a schválen byl také rozpočet města pro rok 2015. (Více informací k tomuto bodu přineseme brzy.) Zasedání se určitou dobu neslo v poklidném duchu. Do doby, kdy vystoupila jedna z obyvatelek města, Hana Šabatová. Obrátila se především na užší vedení města, na starostu Františka Kinského a také na místostarostu Tomáše Langra. „Udělám prohlášení, které se chystám udělat již dlouhou dobu. To, že vy jste byl, pane hrabě Kinský, zvolen většinou lidí, to je v pořádku. Uznávají vás i lidé, kteří vás nevolili, protože váš aristokratický původ a osm set let tradice vašeho rodu nám jistě zaručují, že vaše úmysly jsou čisté. Ale bohužel se stala věc, která již nesnese odkladu, abych na ni upozornila.

Do našeho zastupitelstva se dostal člověk, o kterém mohu s plnou odpovědností prohlásit, že je nečestný, zákeřný a s přetvářkou vybroušenou do briliantu. Je to člověk, který sedí vedle vás, pan inženýr Tomáš Langr," prohlásila Hana Šabatová.

„Byl on zvolen lidmi? Nebyl. Zase udělal to, co udělal před minulými volbami. Tehdy ho vynesla strana ODS, z té přeběhl do strany, která vznikla vlastně proti takovýmto přeběhlíkům (ANO 2011 pozn.red.). Byl tam prý „zlanařen". Tím se mu povedlo získat tento post. Tento člověk je nečestný a hlavně zákeřný. Napadl člověka a já prohlašuji, že dokud on bude sedět ve vašem zastupitelstvu, nevstoupím na úřad, protože se budu bát napadení. Už to udělal. A protože věděl, že rychnovský soud je podjatý k člověku, kterého napadl, okamžitě jel na policii a udal právě jeho.

Po Kostelci se už ví, že je tento člověk nečestný, ale ostatní lidé to nemohou dokázat. Ale my jako rodina to dokázat a zdokladovat můžeme. Proto si dovoluji takto tady vystoupit," řekla na zasedání obyvatelka města s tím, že pokud mají zastupitelé pochybnosti, byla by ráda, aby si její rodinu pozvali a vyslechli ji. „Jsme ochotni toto mé tvrzení zdokladovat," podotkla. Podle jejích slov se Tomáš Langr přeetabloval do strany, která chce, aby její členové dokladovali svůj majetek. Prosí proto místostarostu, aby zveřejnil, kde dříve pracoval, jak a s čím začal podnikat.

⋌Dokončení ze strany 3
Na její tvrzení reagoval starosta František Kinský, který krátce připomenul, jaký má vztah ke Kostelci on a jeho rodina. Prohlásil, že za dobu, kdy v Kostelci nad Orlicí působí, poznal místostarostu Tomáše Langra jako brilantního spolupracovníka, který dělá svoji práci skvěle.
„Vybral jsem si tým, se kterým budu spolupracovat a na který se mohu spolehnout. Pan Langr byl zvolen do zastupitelstva," řekl František Kinský s tím, že může hodnotit jen věci, které zná. „Mohu hodnotit pana Langra jen za tu dobu, kdy spolupracujeme na radnici, je to naprosto loajální spolupracovník a musím říct, že na něj stoprocentně spoléhám," dodal starosta a podotkl, že by se měl obhájit sám Tomáš Langr. „Nehodlám a nebudu reagovat na snůžku toho všeho,co se z vás tady dostalo, co z vás vyplynulo," reagoval místostarosta na slova Hany Šabatové. „Chci jen říct, že si užívám toho privilegia, kdy v rámci svých privátních aktivit, v rámci svého životního prostoru se můžu stýkat s lidmi, kteří disponují alespoň elementární slušností, určitými morálními vlastnostmi a zásadami. Zde jsem jako člověk, který v rámci své pozice, svého postu, je povinován městu, jsem si toho vědom. Takže z titulu své funkce a pozice jsem připraven jednat i s lidmi jiného mentálního nastavení a ražení. Takže jsem k dispozici. Jsem připraven tady diskutovat na jakékoli téma, které se týká mé práce, kterou pro město odvádím, mé zodpovědnosti, ale v žádném případě o svých soukromých, privátních záležitostech," řekl Tomáš Langr. Na jeho slova reagovala Hana Šabatová tím, že je veřejnou osobou a měl by zdokladovat původ svého majetku. „V souladu se zákonem svůj majetek zdokladuji," odpověděl místostarosta.

Tímto vystoupením však zasedání ještě neskončilo. V diskuzi na konci jednání se ozval také bývalý starosta Jiří Bartoš, který prohlásil, že má v ruce výsledky auditu, který si nechalo město vypracovat v souvislosti s kauzou „technických služeb". „Při situaci, kdy vedoucí technických služeb Milena Tarkowska dostala výpověď, rozpoutala se jistá mediální kampaň. Na základě toho rada města rozhodla, aby byl zpracován forenzní audit na činnost technických služeb a znalecký posudek na hodnocení stavu vozidel v technických službách.

Tyto dokumenty byly vypracovány a paní Tarkowska byla na základě rozhodnutí rady přijata zpět do pracovního poměru 22. prosince 2014. Den před pracovní schůzkou, v pondělí 9. února jsem žádal o předložení těchto dvou dokumentů. Je pravdou, že časový termín byl dva dny. Na pracovní schůzce jsem dostal odpověď, že to dostanu ve lhůtě," prozradil Jiří Bartoš s tím, že mu bylo slíbeno, že zastupitelé do zasedání dokumenty obdrží. Nestalo se tak, proto si je vyžádal od zpracovatelů sám a zaslal je všem zastupitelům, kromě nejužšího vedení, které je má podle jeho slov k dispozici. „Moje otázka v tuto chvíli je jediná, co vedení města hodlá s těmito dokumenty dělat dál," ptal se Bartoš. Starosta Kinský reagoval tím, že prohlásil, že zná výsledky forenzního auditu, ale druhý dokument neviděl.

Pokud se prý tento dokument „toulal" po úřadě a nebyl mu dán k dispozici, vyvodí z toho patřičné důsledky. „Nemohu odpovědět, co s tím budu dělat, když to neznám. Až to poznám, budu to řešit," řekl starosta. Podle Jiřího Bartoše má dokument v držení již zhruba čtrnáct dní místostarosta Tomáš Langr. Ten prohlásil, že nikdo neslíbil, že bude dokument zastupitelům k dispozici již před zasedáním. Podle jeho slov si ho nejdřív užší vedení města chtělo prostudovat. Na dobré prostudování prý potřebuje on osobně ještě týden až čtrnáct dní.

Prohlásil také, že dokument měl před pracovní schůzkou u sebe zhruba týden, přičemž již před touto dobou byl dokument na úřadě. Jiří Bartoš prohlásil, že ho zajímá názor vedení po seznámení se s materiálem.
Více informací přineseme již brzy, zabývat se budeme také rozpočtem města a plánovanými investicemi na rok 2015. Posvítíme si i na případné slučování škol.

Autor: Barbora Zemanová

18.2.2015 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Sobotka - Náchod B
10

Krajský fotbal: Smutné jubileum. Smiřice zůstaly podesáté bez bodu

Počítání volebních hlasů.

Volby 2017: Kompletní výsledky z Rychnovska

Krajský přebor: Červený Kostelec přemohl lídra. Kanonáda Jaroměře

Královéhradecko - Fotbalový krajský přebor na Královéhradecku pokračoval jedenáctým kolem.

V Rychnově chystají „Večer plný krásy a splněných přání“

Rychnov nad Kněžnou - V Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou se v pondělí 23. října od 17.30 hodin uskuteční Večer plný krásy a splněných přání, který připravila přední česká kosmetička Vlasta Libotovská.

Centru vývoje a testování leteckých motorů už nestojí nic v cestě

Hradec Králové - Když na začátku srpna dalo po prohlídce kbelské zkušebny leteckých motorů vedení Hradce Králové zelenou projektu Evropského centra vývoje, výzkumu a výroby moderních turbovrtulových leteckých motorů na hradeckém letišti, čekali investoři ještě na posouzení krajského úřadu.

Nepoctiví stánkaři jsou i podél cyklostezek

Hradec Králové - Nepoctiví obchodníci číhají i na cyklisty na cyklostezkách, zjistila v létě Česká obchodní inspekce. Při 18 kontrolách stánkařů podél nejoblíbenějších tras, zjistila, že polovina z nich porušila předpisy, tedy že zákazníky šidila.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení