Kromě ukázky tradičních řemesel, květinových dekorací a velikonočních dobrot tu v 11 hodin zahraje například Sbor z hor. Pro děti i pro dospělé je připraveno loutkové divadlo, na pohádku se mohou přijít podívat ve 13 hodin. V hlavní roli se představí Kamil Král.

Z Kopečku si budete moct odvézt hlavně výrobky z chráněných dílen nebo od řemeslníků z našeho regionu, ale také poctivý máslový mazanec z neratovské chráněné dílny Kuchyň. V Bartošovicích v Orlických horách budete moci zhlédnout praktické ukázky velikonočních řemesel. S sebou si budete moci zakoupit velikonoční aranžmá, keramiku, kraslice. Na Kopečku uvidíte výrobky tvořené v chráněných dílnách, těch je tu hned několik, například keramická, tkalcovská, šicí a košíkářská.