Téma jsme probrali i se starostou Častolovic Zdeněk Prausem.

Těch rizikových míst v Častolovicích je zvlášť pro chodce a cyklisty více.

„Nejvíce nás trápila křižovatka u základní školy. Před dvěma lety jsme se tu rozhodli udělat velkou rekonstrukci pro zvýšení bezpečnosti. Vedle sokolské zahrady vzniklo asi třicet parkovacích míst a celá křižovatka u školy dostala nový tvar. K tomu se přidaly přidružené investice kraje do opravy silnice III. třídy, přilehlé z jedné strany k sokolské zahradě, minulý rok prošla obrovskou rekonstrukcí silnice II. třídy, kde přibyly nové bezpečnostní prvky, a dokončili jsme první část společného cyklochodníku od základní školy směrem ven z obce na Solnici,“ uvedl v rozhovoru pro Deník starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Tato silnice mezi Častolovicemi a Solnicí je hodně vytížená a nebezpečná. Mají cyklisté v současné době vůbec odvahu na ni vyjet?

Určitě ne. Nedá se to. Řekl bych, že to je nejfrekventovanější silnice II. třídy v celém kraji kvůli spojnici do průmyslové zóny v Kvasinách.

Okolí častolovické sokolovny se změnilo, nabízí i zázemí pro sport.
FOTO, VIDEO: Sokolská zahrada v proměnách

Na zmíněný cyklochodník bude navazovat nová cyklostezka, u níž jsme před dokončením dokumentace ke stavebními povolení. Povede na katastr obce Libel, která má na starosti zase svoji část cyklostezky. Bude ji vést směrem na Černíkovice podél nivy Bělé. Tím pádem vznikne souvislá cyklostezka z Častolovic až do Solnice (z Černíkovic do Solnice již několik let vede).

Starosta Častolovic Zdeněk PrausStarosta Častolovic Zdeněk PrausZdroj: Deník/Jana Kotalová

Máte představu kdy?

Všechno souvisí se vším. Cyklostezka měla původně jít podél silnice do Solnice. Když jsme ji plánovali a měli vše připravené, přišli jsme na to, že se dotýká chystané stavby obchvatu silnice II. třídy, jehož součástí bude velká kruhová křižovatka. Tím se vše zbrzdilo. Trasa ji musí obkroužit. Jinak na našem území jsme měli jen dva vlastníky, na straně Lible jich je více a s její starostkou jsme si dali termín do září, do kdy by mohla vše vyřídit, abychom stihli mít stavební povolení a podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Tato cyklostezka bude odbočkou cyklostezky, která již vede od nás směrem na Čestice a dále na Hradec a je maximálně využívaná.

Jak se ale nová cyklostezka na ní napojí a v kterých místech? Po úzké a hodně frekventované silnici II. třídy od školy to asi nepůjde. Nedovedu si představit, že by cyklisté po ní měli sjíždět dolů ke kruhovému objezdu vedle kamionů.

Ta silnice už se nedá upravovat, rozšiřovat, musíme ji obejít - zadem podél školy obytnou zónou. Trvá to už šest let, abychom dostali rozhodnutí na umístění této propojky. Už jsme ho měli, ale neustále se potýkáme s připomínkami, ačkoli se územním plánu počítalo s tím, že se tu bude stavět. Doufám, že jsme nyní splnili poslední bod, který nám zadalo ministerstvo a dosáhneme územního řízení.

Josef Helmich.
Byly to nervy, říká exvelitel posádky raketového vojska. Dnes šéfuje zahrádkářům

Peníze na propojku nám už v březnu přidal Královéhradecký kraj – 6,5 milionu korun. V místě, kam povede a kde je nyní proluka mezi domy vedle silnice první třídy, má vzniknout krajské zařízení v rámci transformace Ústavu sociální péče v Kvasinách, pro jeho klienty tu budou vystavěny dva domy s byty, propojka pak zajistí odklon z nebezpečné silnice a z regionálního hlediska jde o napojení na cyklostezku.