„Modernizace a dostavba rychnovské nemocnice je jednou z nejdůležitějších investicí v rámci rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku. Její hodnota přesahuje 800 milionů korun a přinese centralizaci a zefektivnění lékařské péče, která bude na úrovni 21. století. Projekt byl ve fázi příprav dlouhé roky, a těší mě proto, že na jaře příštího roku konečně začneme s jeho realizací, a to i s finančním přispěním státu, které se nám podařilo v posledních dvou letech dohodnout,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

close Vizualizace zmodernizované rychnovské nemocnice. info Zdroj: KÚ KHK zoom_in Vizualizace zmodernizované rychnovské nemocnice.

Za stavební práce kraj zaplatí 756 milionů korun, další peníze budou třeba na zajištění stavby, vybavení a zdravotnickou technologii. Kraj pořádal o 300milionovou státní dotaci, kterou má poslat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou let. Částku 200 milionů korun dostane kraj v roce 2023 a zbylých 100 milionů korun v následujícím roce.

„Vláda v říjnu schválila změnu národního programu Podpory rozvoje regionů 2019+, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Díky státním prostředkům ve výši 300 milionů korun můžeme dlouho očekávanou modernizaci nemocnice zahájit. Dokončili jsme všechny administrativní kroky a podali žádost o poskytnutí této státní dotace,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Multifunkční celek

V areálu rychnovské nemocnice vyroste nový pětipodlažní pavilon urgentního příjmu jako přístavba stávajícího pavilonu DIGP. Vzniknou tu prostory pro urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní se zázemím, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Pavilon DIGP už částečnou rekonstrukcí prošel. Plánuje se však další - ve třech podlažích. Moderní interiér získají hlavní vchod s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce se zázemím, lékárna a bufet, ale také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace.

„Z prvního nadzemního podlaží bude přemístěna jednotka intenzivní péče interny do nového pavilonu a místo ní bude onkologický stacionář a odborné ambulance. V posledním sedmém patře pak ještě dojde k rekonstrukci a bude vytvořeno zázemí pro personál,“ popsal chystané změny ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, přičemž doplnil, že gynekologicko-porodnické oddělení už má díky nedávné rekonstrukci hotovo.

Pavilon DIGP a budova urgentního příjmu se propojí, čímž vznikne jeden multifunkční celek. Projekt počítá také s novým energocentrem, úpravou zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí i s vybudováním více než 200 parkovacích stání a s výrobnou medicinálních plynů. „Doteď máme zásobník, kam je kyslík zavážen. Při výstavbě vznikne stanice, kde si ho budeme vyrábět sami, což je v delším časovém horizontu pro nemocnici ekonomicky výhodnější a z hlediska provozu flexibilnější. Nebudeme tak stále odkázáni na dodávky,“ upozornil ředitel nemocnice.

Místo skladu parkoviště

V současné době je lékařská péče rozesetá po několika budovách v areálu. Po dokončení prací se přesune do jednoho komplexu. Uprázdněné budovy má nemocnice v plánu využít pro některý typ návazné, následné péče či péče pro seniory.

Už letos v létě se zdemolovala stará skladovací budova, která v minulosti sloužila jako nemocniční lékárna. Uvolněné místo poslouží pro zařízení staveniště a v budoucnu jako parkovací plocha pro osobní auta.

Projekt je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.