Jednotka dobrovolných hasičů v Borohrádku často zasahuje u náročných událostí. „Hned zjara jsme měli zvýšený počet zásahů při odklízení spadlých stromů. V okolí Borohrádku jsme vyjeli k 18 dopravním nehodám, zejména na frekventovanou silnici Veliny – Čestice,“ uvedl velitel Petr Šrámek. V té souvislosti byli hasiči požádáni ZZS o výpomoc při záchraně osoby. V jenom případě se jim za pomoci AED – automatizovaného externího defibrilátoru podařilo oživit jednu osobu. Koncem loňského roku se zastavila bilance výjezdů na čísle 58 .

Náročným zásahem 30. 6. – 1. 7. 2020, který trval 25 hodin, bylo vyhlášení druhého povodňového stupně v katastru města ve Žďáru nad Orlicí.

„Začali jsme se stavbou protipovodňové hráze na místech, kde voda přímo ohrožovala nemovitosti a majetek obyvatel. Odpoledne voda vystoupala na třetí stupeň, povolána byla jednotka HZS s evakuačním automobilem Tatra 815-7 a jednotky SDH Roveň a Solnice. Docházelo k průsakům vody protipovodňové hráze. Po celou dobu hasiči s několika čerpadly nasazenými na dvou místech odčerpávali vodu, která prosákla za hráze.

Po celou dobu jsme se snažili ochránit majetek občanů, což se nám nakonec podařilo. Musím připomenout skvělou spolupráci s hasiči HZS Královéhradeckého kraje, která se projevila nejen při tomto zásahu.“ upřesnil velitel. „Například v loňském roce ve dvou víkendových odborných instruktážích na HZS jsme získali nové znalosti a zkušenosti. Součástí se stal výcvik v hasičském polygonu, nové poznatky nám dal výcvik při naplňování nádrže vodou u parní lokomotivy při oslavách Českých drah,“ dodal.

Podle jeho vyjádření je technické vybavení jednotky na velice dobré úrovni. K dispozici mají dopravní automobil a cisternu CAS 20 Tatra Terrno a CAS 32 včetně automobilového žebříku IFA. V realizaci je také projekt dalšího zásahového vozidla velkoobjemová víceúčelová Tatra CAS 40. Tento projekt sty procenty podporuje významná dřevozpracující firma ve městě.

Změnou nedávno prošly počty členů jednotky. “Získali jsme nové hasiče do výjezdu, průměrný počet hasičů u zásahu se zvýšil. Zajištění akceschopnosti jednotky na základě plánování služeb má pozitivní efekt,“ připomněl Petr Šrámek.

Díky moderní technologii pro svolávání hasičů při vyhlášení poplachu systémem FIREPORT, kterou hasiči využívají od roku 2018 v kombinaci s přímou SMS z KOPIS HZS Královéhradeckého kraje, posunuli výjezdové časy pod 4 minuty. V těchto dnech probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Věra Nutilová