Mezi nejdůležitější partnery našich aktivit patří město Dobruška – spolupráce s ním probíhá na několika úrovních: o.s. Hastrmánek dostává od města finanční i materiálovou podporu, bez níž by se některé projekty, jako například právě EKO den v Dobrušce, nemohly uskutečnit.

Ačkoliv podzimní počasí je proměnlivé, počet návštěvníků přesáhl rekordních pět set osob, plánovaný program proběhl beze změny a zážitek z řady atrakcí nezkazil přítomným ani silný vítr. „Hlavním cílem EKO dne je osvěta veřejnosti v oblasti problematiky odpadového hospodářství a ekologie. Během jednoho dopoledne se návštěvníci z MŠ a prvního stupně ZŠ mohli dozvědět, jak žít v souladu s životním prostředím a jak myslet ekologicky při každodenních činnostech běžného života. Naším posláním je přimět veřejnost, aby si uvědomila hrozbu související s úbytkem primárních zdrojů a s jejich těžkou nahraditelností," vysvětlila hlavní organizátorka EKO dne a předsedkyně o.s.

Hastrmánek Kateřina Klímová smysl konání akce.

Tvoření z odpadu

EKO den pak tyto informace poutavou formou předal veřejnosti, čímž rozšířil povědomí o problematice odpadového hospodářství a vyvolal zájem o ochranu přírody a zlepšení životního prostředí.
Součástí programu byla řada atrakcí pro malé i velké návštěvníky. K nosným bodům ekologického programu patřilo tvoření z odpadového materiálu. Každá oslovená třída měla za úkol vytvořit z odpadového materiálu zajímavý produkt. Pro nejlepší je odměnou exkurze za účelem spatření nové třídící linky společnosti Marius Pedersen v novém roce 2015.

Jak třídí nevidomí?

Zábavu pro nejmenší – výtvarné dílny – zajišťoval stacionář NONA z Nového Města nad Metují, občanské sdružení Hastrmánek vytvořilo dětský koutek s hrami a soutěžemi.

Děti mohly pozorovat způsob třídění odpadů u nevidomých, kde měla na stanovišti svá útočiště zvířátka – vodící psi, což vneslo na akci kus živé přírody, která potřebuje pomoc nás všech.
O zábavné atrakce a soutěže s tématikou třídění odpadů se postarala společnost EKO-KOM se svými Barevnými dny, s mobilní expozicí nazvanou Svět recyklace, a farmářka Ilona Dostálová Zavřelová z Ještětic podala zájemcům zajímavé informace týkající se zpracování bioodpadu. ⋌(zr)