Města proto musí zajistit nová opatření.

Zatím posledním takovým případem byl úředník v Dobrušce, Luděk Kirschlager, který si peníze za pokuty nechával pro svou potřebu. „První opatření jsme učinili okamžitě. Se zaměstnancem jsme okamžitě ukončili pracovní poměr dohodou. To bylo to nejdůležitější. Také jsme se rozhodli provést analýzu tohoto případu a uložili jsme tajemnici, aby připravila nová kontrolní opatření, a situace se už neopakovala," uvedl Petr Tojnar, starosta Dobrušky.

Jaké kontroly bude potřeba přijmout, město posoudí teprve až ho bude policie informovat o tom, jakou formou úředník „pracoval", což nyní přesně neví. To však bude možné až po uzavření případu.

„Už teď se ale připravuje organizační opatření celého úřadu. Například přestupkové oddělení bude samostatné a už nebude spadat pod odbor dopravy jako dosud. Samozřejmě jsme přijali nového pracovníka, tedy pracovnici," řekl starosta. „My ji známe a víme, že u ní k takovým problémům nemůže dojít," dodal.

Nová důvěra

Novou úřednicí je bývalá zaměstnankyně Iva Dvořáková, která před pěti lety odešla na mateřskou dovolenou, nyní se vrátila a převzala místo referentky přestupkového řízení. Podle jejích slov ji radnice post přidělila proto, že už ví, jak pracovala dříve.

„Kdyby si vedení nemyslelo, že jsem na to místo správný člověk, tak mi pozici nenabídne. Musím říci, že se ke mně zachovali slušně, sehnali mi i člověka, který mi pomohl se zaučit. Řekla bych, že město mi to nabídlo, protože si myslí, že skandál podobného typu se tady nebude opakovat. Má ve mně důvěru," přiznala Iva Dvořáková. 

Avšak ani další města v okrese se problémům na odboru dopravy nevyhnula. V Kostelci nad Orlicí byl loni na jaře odsouzen za korupci vedoucí odboru Milan Furda.

I proto město při hledání nového „šéfa" kladlo při výběrovém řízení důraz na to, jaká navrhne kontrolní opatření, aby k podobné situaci už nedošlo.

„Samozřejmě, že jsme je udělali. Zaměstnanci jsou kontrolováni vedoucím, Ivanem Novákem. Ten si udělal svoje postupy, kterými dost eliminoval možnost, aby se to znovu nestalo," řekl starosta Kostelce Jiří Bartoš.

Ivan Novák navrhl nový systém v přidělování registračních značek. Nyní si je lidé z určitého množství vyberou sami, nikdo jim je neurčuje.

„Co se týká přestupků, tak tam jde všechno přese mě. Není nic, co by mohlo projít ven, aniž bych to nezkontroloval," uvedl Ivan Novák, který, i když má pod sebou podřízené, jimž věří, stejně chce všechno vidět a zkonzultovat to s nimi. „Když přijde na přestupky či správní delikty, tak si sedneme a dohodneme se na nějakém postupu. Tím se zamezí problémům, protože o tom ví více lidí," přiznal Ivan Novák.

Podobný skandál postihl před pár lety i odbor dopravy v Rychnově, kde byli odsouzeni hned tři úředníci, kteří chybovali při jednání s pokutovanými řidiči.