„V letošním roce bych rád udělil tuto cenu opočenskému rodákovi - střihači Aloisi Fišárkovi za přínos pro českou kulturu a za vřelý vztah k rodnému kraji. Toto ocenění za celoživotní dílo v oblasti kinematografie je zároveň vzpomínkou na osobnosti svými osudy spjaté s Opočnem: na prvorepublikového starostu Opočna Cyrila Vaníčka, dědečka Aloise Fišárka, a na jeho rodiče - malíře Aloise Fišárka st. a jeho ženu Marii, rozenou Vaníčkovou,“ uvedl za Abakus Jiří Králíček, jehož na klapce zastoupí jeho dcera Michaela.