Výlet za přáteli. Cesta do zaměstnání. Zimní koupání v dobrušském bazénu nebo letní v opočenském Broumaru. Chuť zajít si do kina nebo na koncert. To je jen neúplný výčet důvodů, pro které jezdí obyvatelé Opočna do Dobrušky a Dobrušští zase do Opočna. Obě města dělí od sebe pouhých pět kilometrů a jet tudy na kole místo autem nebo autobusem by všichni uvítali. Vytoužená cyklostezka však na sebe dává čekat už léta.

Obloukem je to někdy rychlejší

„Původně se cyklostezka plánovala podél lipové aleje, zde ale realizaci komplikovalo velké množství vlastníků pozemků, přes které by vedla. Nyní jsme připadli na myšlenku cesty obloukem kolem bývalé cihelny v Pulicích přes těžební lom a dále k fotbalovému hřišti v Opočně,“ popsal změnu, nyní již zahrnutou v územním plánu, starosta Opočna Štěpán Jelínek. Druhá varianta má tu výhodu, že se zde jedná o převodu pozemků jen s minimem vlastníků. V tomto úseku navíc není žádné stoupání a polní cesta je v katastru již vedená. „Plán je zahrnut v koncepci cyklodopravy v Královéhradeckém kraji,“ podotkla místostarostka Dobrušky Blanka Čiháčková. O realizaci projektu lze prý hovořit přibližně v horizontu jednoho roku.

Jízda smrti

„Jet z Opočna do Dobrušky naprosto neexistuje. Zkusila jsem to jednou. Kvůli provozu je to však nebezpečné, jde doslova o život. Nakonec jsem rezignovala a kvůli projíždějícím kamionům jsem vedla kolo příkopem,“ řekla jedna z obyvatelek Opočna s tím, že podruhé už „štěstí“ s bicyklem na této silnici nezkoušela. Přesvědčení o skutečné potřebnosti cyklostezky prý sdílí s většinou spoluobčanů. „Jet tudy na výlet na kole s dětmi? To je nemyslitelné,“ dodala.

Využívali byste možnosti cyklodopravy, kdyby byla umožněna ve větším rozsahu? Diskutujte právě zde…