Ta začínala u hlavní brány strašidelnou jízdou na koloběžkách. Na správnou jízdu dle pohádkových předpisů dohlížely čarodějnice. U hlavního vstupu do parku každý zájemce o průchod obdržel svítící náramek, podrbal čarodějnici a strašidelná cesta mohla začít.

Malé i velké odvážlivce čekala cesta ke hřbitovu duchů, na kterém je uvítal upír, po té následovalo peklo s čerty, perníková chaloupka s čarodějnicí a také kat, který nabízel katovské speciality pro odvážné kluky a dívky. Celé putování končilo u bludičky, která děti provedla bludištěm.

Po celé délce strašidelné cesty se nacházela různá strašidla vystupující nenadále z temnoty. Každý, kdo prošel celou trasu, získal sladkou odměnu a šálek teplého čaje.

Na konec výstava

Závěrem si každý mohl prohlédnout výstavu strašidel, kterou připravili pro děti učitelé základní školy. Počasí nám přálo, zájem o cestu byl veliký. Na startu se sešlo 250 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů.

Děkujeme tímto všem rodičům, učitelům a dětem, kteří pomáhali s přípravou a organizací strašidelné cesty a velkou měrou tak přispěli k úspěchu celé akce. Zároveň děkujeme touto cestou paní hraběnce Dianě Phipps Sternbergové a správě zámku za umožnění konání akce v prostorách zámeckého parku.   Pedagogický sbor ZŠ Častolovice