Nedílnou součástí slavností je soutěž ve vaření zvěřinového guláše. Kolik družstev je letos přihlášeno?
Zájem byl velký. S ohledem na náročnost organizace celé soutěže a zkušenosti z minulých ročníků jsme se rozhodli pro maximální počet třinácti družstev. Samozřejmě jsme limitováni místem i počtem kotlů. Proto jsme upřednostnili již tradiční soutěžící týmy. Stálicí jsou např. Pytláci z Lipovky, domácí Myslivecké sdružení Liberk – Hláska. Družstvo, které k nám bude vážit nejdelší cestu je Myslivecké sdružení Krásná Hora u Příbrami.

Kolik porcí budou muset soutěžící uvařit?
Záleží na zručnosti a poctivosti kuchařů. Každé družstvo zpracuje šest kilo zvěřiny. K tomu přidá zkušenost a um a výsledkem je počet vydaných porcí návštěvníkům. Právě jejich spokojenost a s ní související počet odevzdaných hlasů určí vítěze v hlasování veřejnosti.

Jakou cenu si odnese vítěz?
Pro vítěze je připraven kotlík navržený a vyrobený pouze za účelem této akce. Guláš v něm však neuvaříte. A pak ryze praktické ceny včetně zvěřiny, které nám věnovali naši sponzoři. Všem za jejich podporu děkujeme.

Je čtvrtý ročník něčím výjimečný?
Letošní zajímavostí bude účast mistra kuchaře Jaroslava Sapíka, autora knihy receptů Můj divotvorný hrnec – Když česká kuchyně žije. Jaroslav Sapík je milovník a propagátor české kuchyně – založené především na českých produktech. Jeho předci se věnovali kuchařskému, řeznickému a cukrářskému umění od 17. století. Jeho motto je: „Žádná kuchyně není špatná, jsou jen dobří a špatní kuchaři."
O tom se ostatně budeme moci přesvědčit v Hospodě na Hradě, kde legenda české kuchyně dohlédne osobně na přípravu zvěřinového menu. Zakoupená vstupenka na Liberské slavnosti bude zároveň slevovým kuponem pro milovníky zvěřiny, která bude v nabídce na jídelním lístku restaurace.

Liberské myslivecké slavnosti mají i doprovodný program?
Další zajímavostí bude hudební setkání s Opočenkou, která v předvečer svých čtyřicátých narozenin zavzpomíná na bohatou hudební kariéru. Velká pozornost laické i odborné veřejnosti je při obdobných akcích věnována i výstavě shozů jelení zvěře. Ta bude součástí i Liberských slavností.  Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které je připraveno dětské odpoledne s různými poznávacími soutěžemi a dováděním. Zážitkem pro milovníky historie a lidových sakrálních staveb bude Hubertská mše, sloužená v místním dřevěném kostele Petra a Pavla. Původně středověký kostel, který byl zbořen společně s hradem, byl koncem 17. století nahrazen touto jedinečnou ukázkou lidové architektury. V barokním interiéru jsou dřevěné sochy českých patronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého od Filipa Jakuba Prokopa, slavného rodáka Liberka, sochaře u císařského dvora za vlády Marie Terezie.  Atmosféru honů navodí svou ukázkou trubači na borlice a lesní rohy. (ehl)