„Přichází období pro přírodu nejcitlivější, období kladení mláďat, hnízdění bažantů, koroptví a ostatních ptáků. Tito kamarádi pro svoji reprodukci potřebují klid a každé jejich vyrušení neomaleným pohybem může být smrtelné. Chápeme, že váš častý pohyb v přírodě je dán situací vyvolanou koronavirem a péčí o vaše zdraví ale nemůže to být na úkor života zvěře v naši honitbě. Buďte ohleduplní v této době i ke svému okolí - přírodě,“ žádají veřejnost myslivci.

Bio zemědělství Miloše Kurky v Černíkovicích na Rychnovsku.
OBRAZEM: Zelenina teď „frčí" přes internet