Akce se uskutečnila za slunného dne na Myslivně v Habrové za účasti členů, manželek, čestných hostů, které přivítal předseda MS Miroslav Ficenec.

Následně předal slovo Zdeňku Kotkovi, dlouholetému čelnému funkcionáři MS Včelný, který ve své obsáhlé zprávě podrobně rozebral historii myslivosti na našem území a samozřejmě vznik Lidové myslivecké společnosti v roce 1950.

Ustavující schůze se odehrála v hotelu Havel, předsedou byl zvolen Karel Krupička, místopředsedou Gustav Kerber, jednatelem Karel Netík, mysliveckým hospodářem Antonín Káda, pokladníkem Josef Serbousek, členy výboru Jaroslav Adamec a Engelbert Píč.

Počet členů byl 23, hospodařilo na 1230 ha polních a lesních pozemků. Členy čekalo mnoho práce na výstavbě a opravách krmelců, zásypů, posedů aj. zařízení pro chov i lov zvěře, obstarání krmiva pro zimní období.

V prvních desetiletích byla hlavním předmětem chovu zvěř drobná – koroptve, bažanti, zajíci i divokých králíků byly slušné stavy. Postupně se zvedaly i stavy srnčího. První kus černé zvěře o váze 38 kg ulovil tehdy mladý Zdeněk Kotek v roce 1967. Velmi chutně nám jej připravila v letovisku Studánka – na šípkové omáčce - paní šéfkuchařka Helena Vodicová, roz. Havlová. V současnosti je černá již běžnou a v našem MS lovíme průměrně ročně do 10 ks této rytířské zvěře.

Studánka představovala pro členy MS nejmilejší základnu, odehrávaly se zde nejen poslední leče po honech, ale i plesy a svatební hostiny řady členů a jejich rodinných příslušníků.

Tradicí při této příležitosti bylo sestřelování pěkně pentlených věnečků, zavěšených na starém javoru směrem k vile. Ten musel sestřelit z lovecké brokovnice nejen ženich, ale i nevěsta, leckdy bylo třeba více ran a rameno pak bylo pěkně do modra.

Plynoucí léta přinášela i složitější období, jako v 80. letech, kdy probíhalo slučování honiteb – my jsme se spojili s MS v Lukavici, nová honitba měla kolem 2000 ha, 55 členů. Vyžití však bylo rozmanitější, v nižších polohách zvěř drobná, výše – kolem Ptačího vrchu a Benátek pak zvěř jelení a mufloní.
Soužití tolika členů nebylo jednoduché, ale prohlubovalo se. Po roce 1990 se objevily problémy, které vedly k rozpadu na původní menší celky. I po tomto rozchodu zůstaly dobré vzájemné vztahy, nadále se navštěvujeme při honech, v rámci okresní organizace ČMMJ, apod.

Postupem let se obnovovala členská základna, do tzv. věčných lovišť odešli všichni zakládající členové, posledním v roce 1996 byl Josef Serbousek st., který řadu let vedl sdružení, po 46 let psal kroniku MS, ny v tom pokračuje jeho syn Josef.

Rychnovští myslivci tvoří dobře fungující 20členný kolektiv, což pochválil i předseda honebního společenstva Jaroslav Tichý. Zakládají seno a obilí v době zimního strádání zvěře, starají se o lovecké psy, pečují o tzv. Perníkovou chaloupku na Pláni, postavili si novou Myslivnu v Habrové, kde nejen schůzují, ale se i dobře pobaví, tak jako při již uvedené oslavě, po níž následoval Myslivecký den, spojený s pochutnáním si na výborném kotlíkovém guláši, zvěřinových steacích aj. dobrotách. K poslechu i tanci nám tradičně zahrál Olda Štencl, takže po užitečné práci zbyl čas i na legraci.