Problém spočívá v tom, že výše uvedený občan přímo uvedl ve vzpomínaném zpravodajství, že došlo po vzájemné výměně názorů s účastníky honu k záměrné přímé střelbě jedním z účastníků brokovnicí proti jejich nemovitosti, a tedy vůči nim.

Toto veřejné nařčení rozhodně odmítáme s cílem zachovat čest a dobré jméno nejen našeho mysliveckého sdružení, ale také všech poctivých členů ČMMJ. Čestně prohlašujeme, a toto prohlášení jsme připraveni doložit nejen výpovědí našich členů, ale i mysliveckých hostů, že celá událost měla dále popsaný průběh naprosto se lišící od interpretace podané druhou stranou.

Podél Slatinské stráně jako jedné z honěných lečí postupovala dolní řada střelců, a to i nad nemovitostí stěžovatelů. Pan Kopta od svého domu častoval myslivce slovy, které na tomto místě nelze zveřejňovat, ale je možné je svědecky doložit. Není pravda, že z naší strany na ně bylo reagováno, jeho neslušný monolog byl přejdut mlčením. Ke zintenzívnění nadávek došlo po jediném výstřelu v průběhu celé leče, kdy bylo v horní řadě na stráni vystřeleno na bažanta. Součástí nadávek bylo oznámení, že volá policii z důvodu ohrožení broky. Je pravda, že mohl u nemovitosti spadnout brok, který byl ale vystřelen vzhůru na bažanta, a pak neškodně spadl. Kdo je do této záležitosti zasvěcen, ví, že se jedná o naprosto neškodnou záležitost. Naprosto vylučujeme interpretované nařčení, že bylo stříleno přímo proti nemovitosti stěžovatelů, neboť důsledky takového, pro nás nemyslitelného chování by měly vzhledem ke vzdálenosti k domu tragické následky.

Jak již bylo řečeno, myslivecké sdružení se cítí nepravdivou interpretací značně morálně poškozeno. To, co je pro jistou skupinu lidí neznajících problematiku provozování myslivosti senzací zpochybňující naši práci je pro nás vážnou záležitostí. Zvěř nejen v souladu s platnými zákony lovíme, ale také se o ni celoročně staráme, a podzimní hony jsou jen malou odměnou za celoroční práci. Jako zájmová organizace se však také angažujeme významně na životě obce. Zde musíme jmenovat pořádání tradičního mysliveckého plesu, kompletní zajištění a pořádání pouťových oslav, které mají nyní svou tradici i v okolních obcích, pořádání střeleckých soutěží, z nichž nejvýznamnější je otevřený závod na asfaltové terče, kterého se účastní hosté z celého kraje. V této činnosti pro ostatní hodláme pokračovat.

Z výše uvedených důvodů nedovolíme, aby naše zájmově-společenská činnost byla formou lží špiněna, a to již proto, že z neznalosti problému může negativně ovlivnit myšlení dalších naslouchajících lidí, a tím znehodnocovat práci všech poctivých myslivců. O naší činnosti jsme ochotni otevřeně veřejně přímo s kýmkoliv jednat.

Výbor MS Slatina-Rybná