Statistika je obecně prý přesnou řečí nepřesných čísel. Co je psáno, to je na věky dáno a v některých případech je evidence velmi prospěšná, jako v našem Hubnutí s Deníkem.

Až za rok budete číst své postřehy a poznámky z cesty třeba jen za lepším osobním pocitem, mnohdy se vyloudí úsměv na tváři. Nejde jen o evidenci toho, co jste jedli, jestli jste si pečlivě stravu třeba vážili, ale i aktuální stav vaší duše, jestli se vám chtělo cvičit, dodržovat to, co jste si předsevzali, poznat hlad i chuť se vším praštit.

Jak víme, nejsme zrovna národ, který by se obecně mohl chlubit štíhlostí. Deformace tělesných proporcí probíhá tak říkajíc napříč celou populací. Nějak se nám nechce ctít výzvu staré písně o holdování tanci a pohybu.

Učitelé tělocviku se ve svých hodinách snaží mnohdy marně přimět dítka i mládež k jinému pohybu než tomu na počítačových klávesách. Pohodlnost, dobré jídlo a fascinující obrazovky televizí a počítačů dělají své. Dohromady něco jako včelí mor. Trend podporují i výrobci . K sekačce s pojezdem dostanete v akci notebook. Táta bude jezdit, sekat a kluk sedět a surfovat na internetu.

Obdiv vám, kteří jste se rozhodli se svojí postavou, kondicí a fyzičkou něco činit. A pro ty nerozhodnuté zatím všechna čest stranou. Nežli myšlenku nepodpoří také činem.

(ek)