Počet platících návštěvníků každoročně neklesá pod tisíc osob a mnozí se vracejí, aby viděli pokroky v budování expozice a nových exponátů. A co návštěvníky do muzea železnice táhne? „Návštěvníci vidí, že jsme živé muzeum, vždy uvidí nějaký exponát v renovaci, něco, na co si mohou sáhnout,“ myslí si Aleš Filip jednatel Letohradského železničního klubu, spolku, který muzeum v Rokytnici provozuje.

O muzeum, které sídlí v prostorách historické výtopny parních lokomotiv, pečují dobrovolníci, zkrátka srdcaři. Mají rádi region Orlických hor a každý rok se návštěvníkům muzea snaží ukázat něco nového.

„Jsme dobrovolníci, nemáme placené průvodce a leccos hradíme z vlastních zdrojů. I v malém kolektivu ukazujeme, co lze s jistým nadšením a trpělivostí dosáhnout,“ říká Aleš Filip.

Na místě bývalého obecního domku vyrostla nová moderní stavba.
Chlouba obce: Potštejn otevřel dveře nové hasičské zbrojnice dokořán

Ač jde malé regionální muzeum, pro pracovníky je samozřejmostí věnovat se příchozím na sto procent, nabízejí průvodcovské prohlídky a odpovídají na zvídavé dotazy.

„V letošní hlavní sezóně, zejména o letních prázdninách tak budeme nuceni při vyšším počtu návštěvníků zavést systém stejný jako v jiných památkách,“ podotýká Filip. Průvodcovské prohlídky se tak budou konat po půlhodině, aby se mohli návštěvníkům věnovat stejně kvalitně i při vyšším počtu.

A na co se letos mohou návštěvníci těšit? Lákadlem nové sezony bude například demontovaná parní lokomotiva 328.011 a její části. Na zprovoznění lokomotivy klub pracuje třetím rokem.

Z Památníku Karla Plachetky.
Téměř 700 exponátů a přes 250 druhů: nahlédněte do království ptactva v Rychnově

„Naším stěžejním cílem je dokončení opravy parní lokomotivy 328.011 do provozního stavu jako živé součásti muzea. Po zimní usilovné práci jsme ve fázi, kdy byl po 47 letech demontován samostatný parní kotel a odeslán na opravu k certifikované firmě,“ prozrazuje jednatel spolku.

Aktuální informace o železničním muzeu můžete sledovat i na facebooku, a to na stránkách Muzeum lokálky Rokytnice - Vamberk - Doudleby a na Zprovoznění parní lokomotivy 328.011.

Další práce se spolek snaží dlouhodobě provádět ve vlastní režii, a to tak, aby ušetřil těžce získané finanční prostředky.

„Prozatím bylo na opravě lokomotivy proinvestovány téměř 2 miliony korun, převážně z podpory Pardubického a Královehradeckého kraje, dále města Letohrad a dotační podpory z fondu Ministerstva dopravy,“ přibližuje finanční náročnost projektu Filip.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Sto let od úmrtí Jana Kotěry. Architekta v Hradci Králové připomíná nová stezka

Důležitou finanční injekci představují i peníze od fanoušků a podporovatelů spolku. Aleš Filip vysvětluje, proč je pro spolek veřejná sbírka významnou oporou: „Většina dotačních titulů vyžaduje finanční spoluúčast a platbu DPH, takže sbírkové finanční prostředky pro nás mají velký význam.“ 

Klub také začal s renovací historického motorového vozu M131.1473, známého jako hurvínek, klub ho má v dlouhodobé výpůjčce od společnosti KHKD Praha. Dále se připravuje vylepšení krátké drezínové dráhy, kde se mohou návštěvníci povozit na replice pákové drezíny, a také některé nové drobnější exponáty ve vlastní expozici muzea.

Z Muzea železnice v Rokytnici v orlických horách. 1. května zahájilo sezonu.
Můj tip: tohle rokytnické království železnice musíte vidět a zažít

„Též rozšiřujeme ukázku modelové železnice. V přípravě je i renovace vodárenského zařízení výtopny jako funkční doplněk provozu parní lokomotivy. Samozřejmostí je i široká nabídka propagačních předmětů,“ dodává jednatel spolku.

Mimo sezónu slouží muzeum zejména jako dílna pro opravy a renovace vozidel, která muzeum vlastní. Základem přípravy na novou sezónu je proto kromě oprav a instalace nových exponátů také úklid všech prostor.

Už pět vajíček je v hnízdě Čapkových na rychnovském komíně.
Čapí reality show opět začala. Nahlédněte do života čápů na rychnovském komíně

„Vždy se snažíme doplnit expozici něčím novým. Řešíme ale i praktické otázky, jako například vyrobit dostatek stylových vstupenek v podobě lepenkových jízdenek, nebo ve spolupráci s městem Rokytnice v Orlických horách zajistit materiál na údržbu budovy v sousedství historické výtopny, kde má muzeum své zázemí a část prostor s expozicí,“ popisuje Aleš Filip.

Jak finančně přispět na renovaci lokomotivy 328.011, se dozvíte na webových stránkách klubu.

Aleš Filip se svými spolupracovníky doufá, že se v letošním roce podaří oprava kotle lokomotivy 328.011 a následně postupná montáž zpět do funkčního celku. Oprava lokomotivy 328.011 je součástí konceptu budoucí nostalgické dopravy na podporu turistického ruchu v Orlických horách. „Letohradský železniční klub vlastní i čtveřici historických vozů, které jsou ze soukromých zdrojů členů spolku též postupně renovovány do provozního stavu,“ doplňuje jednatel klubu.

Vrata bývalé výtopny parních lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách se poprvé otevřela v roce 2010. Expozice je věnovaná především železniční trati Doudleby - Vamberk – Rokytnice. V expozici ale najdete také informace o historii železnice v regionu.