Vhodného adepta bude hledat ve výběrovém řízení, které nyní vyhlásilo.