Pavel Štěpán, vedoucí společenského centra v Dobrušce:
Přiznám se, že tomuto tématu jsem nevěnoval žádnou pozornost a myslím, že bych se neměl  k této otázce vůbec vyjadřovat. Nicméně nevidím žádný pádný důvod proč byl zákon vydán a k čemu bude sloužit? Možná, že lékařům, kteří mají administrativních prací „málo“ ještě nějaké to „papírování“ přidáme. Bude mít do budoucna lékař vůbec nějaký ten čas na samotné vyšetření? Až to všechno sepíše, nahlásí, potvrdí…

Zdeněk Nováček, majitel zámku v Potštejně:
Tento zákon považuji za absolutní nesmysl. Kromě popisu každého styku a vyšetření dítěte, se ho lékař má ptát na jeho názor, což nepovažuji za šťastné. Stejně jako u soudu by neměly být děti vyslýchány, tak i tady mi to přijde zvláštní. Navíc i požadavek na společný souhlas rodičů u vážných zákroků považuji za zbytečnou komplikaci jak pro lékaře, tak i pro rodiče především dětí z rozvedených rodin. Tímto způsobem přiděláváme lékařům jen více administrativy, která může být na úkor samotného vyšetření. Také se domnívám, že v českém prostředí, jak bývá zvykem, se bude tento zákon obcházet.

Miroslav Zemánek, Správce log. dat ve Škoda Auto, Kvasiny:
Pro mě jako pro pacienta je důležité, abych z ordinace odcházel s pocitem, že lékař pro vyřešení zdravotního problému udělal maximum. Tedy s nadějí, že jím stanovená diagnóza je správná a já budu po jeho zásahu opět  zdráv. Pokud bude nucen část pracovní doby obětovat další administrativě a přijde o čas, který by jinak věnoval posouzení mého stavu, moje naděje klesne. Umím si sice představit i přínosy zmiňovaného popisu, ale obavu ze zhoršené péče to nesnižuje. Je to asi zjednodušený pohled, ale pro mě je podstatnější se uzdravit, než si zpětně s podlomeným zdravím  přečíst podrobnou zprávu o tom, kde udělal lékař chybu.

Miroslav Vávra, ředitel nemocnice v Rychnově nad Kněžnou:
Při ošetření musí lékař udělat zápis o tom, co provedl, to je jeho povinnost. V případě, že udělá nějaký výkon u dítěte, tak k tomu musí mít souhlas obou rodičů. Je trošku zvláštní, že by měl mít lékař souhlas k tomu, že ošetření může dítě vydržet. Jinak se domnívám, že tímto dochází k naprosto zbytečné administrativní zátěži. Až budou lékaři tvrdě dodržovat tento postup a budou vyžadovat souhlas obou rodičů, přitom víme, kolik je rozvedených manželství, tak se ukáže, jaký je to nehorázný nesmysl.