Bohuslav Jabůrek uvedl, že se munice skladuje v Týništi více jak padesát let. Při skladování a manipulaci s municí platí velmi přísná pravidla a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Munice prochází před uložením do skladišť odbornými muničními kontrolami.

Všechna muniční skladiště jsou vybavena elektronickými protipožárními zařízeními a muniční sklad má svoji vlastní vojenskou hasičskou jednotku připravenou k okamžitému prvotnímu zásahu. Objekt je střežen vojenskou policií, sklad je zabezpečen tak, že místním nehrozí žádné nebezpečí.