Vzhledem k událostem ve Vrběticích se stala právě tato tematika palčivou otázkou nejen na úrovni celostátní, ale i na úrovni krajů.

Tři sklady, které se nachází na území Královéhradeckého kraje, by však měly být podle informací hejtmana pod přísnou kontrolou a situace ze Zlínského kraje se nemůže v muničních skladech stát.

Čermná nad OrlicíStarosta obce David Joska uvedl, že obavy z toho, že by nastala v místním muničním skladu podobná situace jako ve Vrběticích, nejsou na místě. Komunikoval s představiteli Armády České republiky a ti ho ujistili, že ve skladu je vše v pořádku a nebezpečí nehrozí. „Dokonce mi nabízeli, abych se na místo podíval. Ve Vrběticích podle mého názoru selhal lidský faktor, u nás objekt střeží armáda, což je velký rozdíl. Informoval jsme občany ve zpravodaji," prozradil s tím, že obavy místních nezaznamenal. Mnoho z nich totiž ve skladu pracuje, takže si informace sdělují mezi sebou a vědí, jaké tam panují podmínky. Starosta by však byl rád, kdyby došlo k opravám místních komunikací. „V případě, že by k něčemu přece jen došlo, bylo by dobré, aby byly silnice v pořádku. Budeme se snažit získat na jejich opravu prostředky," dodal.

Dva ze tří muničních skladů, které se v kraji nacházejí, spadají pod rychnovský okres. Jde o sklad v Čermné nad Orlicí a Týništi nad Orlicí. Třetí sklad se už v okrese nenachází – leží v Novém Plese v okrese Náchod.

„O zabezpečení muničních skladů na území Královéhradeckého kraje jsem jednal nejen s Krajským velitelstvím Armády ČR, která sklady spravuje, ale také s Policií ČR, která má oprávnění provádět kontroly těchto objektů. Z obou stran jsem byl ujištěn, že nebezpečí nehrozí," říká hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Týniště nad OrlicíV souvislosti s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku oslovila starostka města Jana Galbičková náčelníka Centra zabezpečení munice v Týništi nad Orlicí Bohuslava Jabůrka s otázkou na stav bezpečnosti obyvatel v blízkosti skladu munice v Týništi. Sama se do objektu také podívala. Bohuslav Jabůrek uvedl, že se munice skladuje v Týništi více jak padesát let. Při skladování a manipulaci s municí platí velmi přísná pravidla a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Munice prochází před uložením do skladišť odbornými muničními kontrolami. „Jsem ráda, že v Týništi pracují velmi dobře vyškolení odborníci, jejichž práce si velmi vážíme. Město ani občané nikdy neměli s pracovníky skladu žádný problém, naopak si ceníme jejich práce. Jsme pyšní, že máme muniční sklad v takovém pořádku. Děkujeme za to."

Hejtman Lubomír Franc se vyjádřil i k samotné situaci ve Vrběticích. „Je velice nešťastná a nikdo by si nepřál, aby se někde opakovala. I to byl důvod, proč jsme zařadili bod týkající se zabezpečení muničních skladů na území Královéhradeckého kraje na program jednání krajské bezpečnostní rady. Je potřeba, abychom měli situaci zmapovanou i přesto, že nespadá do krajské gesce," pokračuje hejtman.

Podle Lubomíra France nejsou obavy na místě především kvůli tomu, že muniční sklady na území Královéhradeckého kraje nemají v pronájmu žádné soukromé subjekty, ale jsou výhradně pod kontrolou armády.

„Areály jsou neustále pod dozorem vojenské policie, vstupy do jednotlivých objektů jsou chráněny bezpečnostním systémem. Armáda si také například nemůže dovolit nahromadit více, než je povolené množství munice v jednom objektu, pravidelně kontroluje životnost střeliva a dodržuje další pravidla," zdůvodňuje hejtman Lubomír Franc.

Za této situace má vše pod kontrolou armáda, potažmo stát, a to i v případě, pokud by došlo k ohrožení. Kraj ani nepovoluje případné budování takových skladů, ani neuděluje licence firmám na držení a skladování munice. „Proto ani nemáme možnost zapracovat tato potenciální rizika do krizového plánu kraje. I přesto bychom ale měly jako partnerské složky spolu s armádou a policií spolupracovat a kraj by neměl v těchto případech stát stranou. A i tímto se budeme zabývat na svolaném zasedání senátního Výboru pro obranu a bezpečnost, jehož jsem členem," dodává hejtman kraje.

Na území Královéhradeckého kraje se nachází tři z osmi skladů munice a výbušnin Centra zabezpečení munice, které je zásobovacím a skladovým zařízením Armády České republiky

V Týništi nad Orlicí je uskladněna dělostřelecká a pěchotní munice, v Čermné nad Orlicí ženijní munice a v Novém Plese se shromažďuje dělostřelecká a protiletadlová munice. Všechny tyto objekty jsou zevnitř střeženy vojenskou policií.