„V první etapě je hala A a hala B, vstupní přistavovaný objekt, druhá etapa od dubna 2010 do června 2010 bude představovat všechny tenisové kurty a venkovní prostory. V listopadu 2009 má být zahájen zkušební provoz hal A a B i vstupního objektu a v červenci 2010 bude slavnostní otevření komplexního Multifunkčního sportovního centra. Další informace o průběhu realizace si mohou občané přečíst na www.tcrychnov.cz," dodala Martina Broženská, projektová manažerka RDA (Regional Development Agency = Regionální rozvojové agentury) v rámci Euroregionu Glacensis.

Multifunkční sportovní centrum (BR Sport Centrum) vyrůstá v těsné blízkosti nad plánovaným krytým plaveckým bazénem (na něm probíhají od prosince přípravné práce) také v areálu bývalé Prefy. Návštěvníci budou mít v BR Centru k dispozici vlastní parkovací místa a v případě, že přijdou zájemci o sportování pěšky, budou moci využívat i nově zbudovanou komunikaci ve směru od fotbalového hřiště. Mezi největší výhody tohoto sportovního komplexu bude především jeho velikost (řadí se mezi největší svého druhu ve východních Čechách), variabilita (vhodné zejména k pořádání sportovních akcí – možnost provozování min. čtyř sportů najednou) a přehlednost (každý návštěvník může z prostoru u občerstvení pozorovat vše, co se děje uvnitř tohoto centra).

(am)