„Setkáme se v kostele, zazpíváme několik známých písní k rozproudění plic. Rozsvítíme donesené lampiony a vyrazíme ztemnělou krajinou k chatě Radost, kde se uskuteční tvořivé vánoční dílničky pro děti,“ zvou pořadatelé z Šedivinského spolku.

Na svatostánku si můžete všimnout kamene se jménem Josefa Effenbergera. Jak připomíná Šedivínský spolek, kořeny této rodiny sahají údajně do Švédska. Na Šedivinách obývala statek hned vedle kostelíku: „V 19. století se jeden ze sedlákových synů – Josef – vydal na studia do Rakouska a stal se zde lékařem. Usídlil se ve vesnici Hietzing u Vídně. Vypráví se, že měl jedinou dceru, která tragicky zahynula při požáru. Na její památku prý nechala rodina v Šedivinách vystavět v roce 1871 kapličku. Josef, nemaje dalších potomků, prý rozdával své jmění chudým dětem. Část peněz vložil i do nadace, ze které rodina financovala v roce 1907 stavbu kostela, který přímo navazuje na původní kapli. Kostel projektoval architekt Rudolf Němec.“

Vznikla pseudosecesní stavba a vypráví se, že podobná stojí v horských oblastech Rakouska.

I rodinu Effenbergerovu postihl poválečný odsun do Německa a kostel zůstal zavřený až do doby, kdy v něm byly obnoveny bohoslužby. Několika lidem nezůstal jeho osud lhostejný, a tak o něj pečovali a finančně pomáhala církev. Fara, v níž bydlel farář Gottstein, byla prodána podniku Strojobal pro účely rekreace.

Klíč od kostela se předával z generace na generaci, ale stavba postupně chátrala. Dočkala se menších oprav, ovšem padla do oka i vykradačům, a tak kostel přišel o sochy na oltáři.

Na další opravy a obnovu došlo v roce 2002 a 2004. Potomci rodiny Effenbergerovy prý někdy do Orlických hor přijíždějí a těší se, že kostel je stále udržován. Také oni finančně pomohli.

Nyní ho vlastní obec Kounov, která sem před čtyřmi lety nechala zavést elektřinu a hradí drobné opravy. Od roku 2019 si vzal starost o kostel nově založený Šedivinský spolek.

Pokud se tuto sobotu vydáte do Šedivin za světýlky, určitě nebudete litovat. Je to krásný kout Orlických hor s malebnými chaloupkami, a pokud se zatouláte i do té části Šediviny blíže ke Kounovu, najdete tu i další zajímavost - Hobitín, který okouzluje nejen děti. Anebo si jeho návštěvu můžete nechat na příhodnější počasí - nejkrásnější je v létě, kdy je hobití vesnička v plném květu.