Sloužila se Svatohubertská mše. Před oltář byl přinesen skolený jelen. Zahrál trubačský sbor Markazíni a zazpívali členové rychnovského pěveckého sboru Carmina Alta.

První řady v kostele patřili uniformovaným zástupcům mysliveckého cechu a jejich němým pomocníkům – dravým ptákům a pracovním psům.