Trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně, zlepšení výkonu intelektu nebo zrychlení reakcí napomáhá populární metoda EEG Biofeedback.

Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou nabízí díky realizaci projektu s názvem Klíč k handicapu spoustu aktivit pro rodiče dětí se zdravotním handicapem. Jednou z nich je právě EEG Biofeedback. „Pomocí této metody dochází k zefektivnění mozkové činnosti na bázi tréninku mozku. Ten sám sebe učí pomocí biologické zpětné vazby uvést svoji činnost do rovnováhy, která umožňuje dobrý výkon, snížení stresu a citového napětí. Vnitřní aktivitu svého nervového systému je možné učit automaticky regulovat,“ informovala předsedkyně občanského sdružení Orion Ilona Mikušová. Dle jejích slov je metoda velmi oblíbená. Na tamních dvou pracovištích jsou termíny sezení obsazeny vždy na šest dní v týdnu.

Trénink probíhá formou počítačové hry. Tu daný klient hraje pouze silou své mysli, bez klávesnice nebo myši, za poslechu relaxační či jiné hudby nebo pohádky. Hra se tedy ovládá jen činností mozku. Průběh mozkových vln je snímán na monitoru. Terapeutka nastavuje v počítači hodnoty jako obtížnost, rychlost a v neposlední řadě svého klienta psychicky podporuje. Když narůstá aktivita v žádoucím pásmu mozkových vln, hráč je odměňován úspěšnými výsledky. V případě narůstání aktivity v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek tedy postupně reaguje na motivační vodítka poskytovaná počítačem a rozvíjí tak proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

„Jednotlivá sezení trvají 45 minut. Optimální frekvence tréninku je dvakrát týdně. Počet potřebných sezení je individuální a liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti a podobně,“ uvedla terapeutka Martina Ehlová.

Počáteční pokrok je u většiny stavů zřejmý již během prvních deseti až dvaceti sezení. U dospělých osob ve v kondičním tréninku může účinek projevit už po první návštěvě. „Syn je mentálně postižený na úrovni lehké až střední retardace. Viditelné úspěchy zaznamenáváme ve škole, více se soustředí také při psaní úkolů, kdy bylo dříve nemožné jej udržet v pozornosti více jak pět minut,“ prozradila Ivana Tomková. „Začínáme již druhou sérii sezení. Martin dělá velké pokroky především ve výrazném udržení pozornosti, zlepšování řeči, uvědomováním si sám sebe či chování vůči ostatním. Například jsme odbourali afektivní reakce,“ prozradila maminka předškoláka z Týniště nad Orlicí.

Metoda je určena především pro osoby s poruchou pozornosti a hyperaktivním syndromem, dále specifické poruchy učení, chování či poruchy spánku v dětství i dospělosti, vývojové poruchy řeči, epilepsie, tréma a další. V případě dospělých metoda pomáhá odstranit například manažerský syndrom, chronickou únavu nebo bolesti hlavy, problémy menopauzy a podobně. U jedinců potřebujících výborné výkony pomáhá zlepšit postřeh, paměť, soustředění, přesnost, rychlost je zde kondiční trénink. Ten ocení především manažeři, sportovci či studenti před náročnými zkouškami.

Biofeedback podporuje práci mozku na sobě samotném. Je bez rizik, vedlejších účinků a není návykový. Efekt nápravy je dlouhodobý.