„Ředitelku školy Kamilu Zemanovou Stieberovou oslovila skupina aktivních rodičů z Litomyšle hledajících cestu vzdělávání pro své děti," prozradila Jiřina Randáková, která v Mozaice pracuje.

Rodiče podle jejích slov hledali model, který by jejich představě o škole a životě v ní, co nejvíce odpovídal. Navštívili nejen Mozaiku, ale i jiné alternativní školy a nakonec se s přáním otevřít třídu Mozaiky v Litomyšli obrátili na Rychnov. „Litomyšl je krásné, inspirativní město a zájem, nasazení a obrovská energie skupiny rodičů ze Školamyšle přesvědčily vedení rychnovské školy ke spolupráci na otevření jedné společné třídy všech ročníků 1. stupně," popisuje Jiřina Randáková.

Třída v Litomyšli bude pracovat ve stejném modelu vzdělávání, jako škola v Rychnově.

„Učení a budování vztahů ve škole je postaveno na programu „Začít spolu". Ten klade důraz na přijetí a podporu dětí s jejich jedinečnostmi, spolupráci, vlastní odpovědnost za své učení a sebehodnocení," poznamenává pracovnice školy.

V Rychnově stejně jako v Litomyšli se ve škole pracuje s jiným modelem hodnocení a dětem je poskytována zpětná vazba, která mapuje jejich postup v učení. Zásadní je partnerský přístup k dětem i rodičům a budování společenství.

„Kromě programu „Začít spolu" se ve škole pracuje často ve větších projektech napříč celou školou, všemi ročníky," vypráví Jiřina Randáková. Tyto projekty podle ní propojují žákům učivo a dovednosti s reálným životem a světem kolem nich. Velký důraz je kladen na etickou výchovu, která žáky provází po celou dobu školní docházky.

„Čtení se vyučuje genetickou metodou. Výuka cizího jazyka probíhá od první třídy, vyšší ročníky pravidelně pracují s rodilým mluvčím. Od loňského roku probíhá výuka matematiky podle metody pana profesora Hejného," zakončuje výčet jedinečností Mozaiky Jiřina Randáková.