„Spanilé jízdy“ po lesích jsou trestné

„Při své práci v terénu narazím na motoristu v přírodě asi jednou týdně,“ konstatoval Rudolf Remeš ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, který na počátku dubna uveřejnil výzvu občanům, aby poskytli svědectví v případu porušování zákona ochrany přírody motorkáři, který se stal na konci minulého roku. Na výzvu reagovaly osoby, které spatřily skupinu jezdců mezi Skuhrovem a Kačerovem v blízkosti CHKO. Záležitost je řešena správním řízením a je v šetření Policie České republiky.
„Pokud se motorkáři pohybují po lokalitě CHKO, porušují tím zákon o ochraně přírody, na lesních cestách pak motorista porušuje zákon o lesích a kdekoliv mimo cestu (pole či louky) se jedná o užívání soukromého majetku nedovoleným způsobem,“ uvedl fakta o zákonu Remeš na adresu motorkářů. Ti se prý mnohdy domnívají, že cesta je dovolená všude, kde je možné fyzicky projet. Existují i informace o jízdách na pastvinách, kde se po vzoru amerického rodea nahání dobytek.

Motocykly plaší zvěř

Kvůli bezohledným „spanilým jízdám“ skrze les dochází ke škodám na majetku a často také na zvěři, kterou lze konkrétně vyčíslit. Mimo to motocykly také plaší zvěř. Podle Rudolfa Remeše se nejčastěji jezdí o víkendech, bez ohledu na roční dobu – motorkáři sice do lesa nezajedou v zimě, tehdy zde ale způsobují hluk pro změnu zimní skútry.
Stíhání motorkářů je značně zkomplikováno tím, že mnoho z jejich vozidel (zejména čtyřkolky) není registrováno, čili jezdí bez státních poznávacích značek. „Pokud občané vědí o opakovaných výjezdech motorkářů do lesa mimo komunikace, žádáme, aby se obrátili na Policii České republiky, Správu Chráněné krajinné oblasti nebo Lesní stráž,“ apeluje na případné svědky vedoucí správy CHKO Orlické hory David Rešl.