Hraniční most v Bartošovicích se v uplynulých týdnech dočkal potřebné opravy. Usnadňování přeshraničního styku ale nepřináší všem dotčeným jen samá pozitiva.

Akce, jejíž náklady dosáhly jednoho milionu korun, však nemá pomoci jen samotné horské obci. „Chápeme to jako přínos pro celý region. Investice do infrastruktury jsou důležité, protože pomáhají nejen turistice, ale také obchodu. Pokud zde budou kvalitní cesty a dostatek přechodových míst, nebude pro obchodníky z obou stran hranice problém zavézt svým zbožím sousedy," vysvětlil přínos dopravní stavby Kostas Kotanidis, starosta Bartošovic v Orlických horách.

Zprůchodňování hranice ale může mít i své stinné stránky, což starosta připustil. „Chalupáři si svá přechodná obydlí pořídili v osmdesátých letech, kdy tato cesta nikam nevadla, a dnes mají pod okny provoz. Někteří řidiči tu jezdí rychle, protože lidé, kteří nerespektují pravidla, se najdou všude. Řešením ale nemůže být to, že se člověk uzavře před světem," dodal Kostas Kotanidis.

To, že s tímto jevem se někteří musejí potýkat, vyplynulo již při pořádání fotbalového Eura v Polsku. „Řada řidičů vůbec nerespektuje omezení rychlosti a projíždí tu jako při závodech," potvrdili tehdy manželé Vanžurovi z Hradce Králové, kteří mají v místě chalupu. Od převzetí cesty krajem si ale slibovali zlepšení jejího tristního stavu, čehož se snad dočkají.

Akce se přirozeně netýkala pouze české strany, čemuž odpovídala i skladba hostů, přítomných slavnostnímu znovuotevření. „Podobné stavby jsou významné, protože nás přibližují českým sousedům. V dřívějších dobách jsme si byli velmi vzdáleni, ačkoliv se naše obydlí nacházela prakticky na dohled.

Dnes je konečně prostor k tomu, aby vznikala nová přátelství a lidé z obou stran hranice si mohli bez překážek společně zajít na pivo," vyzdvihl Tomasz Korczak, starosta polského Miedzylesie, pod nějž spadá i ves Niemojów, přiléhající na druhém břehu k Bartošovicím.

Pozitivní očekávání však včera na hraničním mostě převládala. „Pro místo, jako jsou Bartošovice, jde o životně důležitou záležitost. Až do vypuknutí druhé světové války tu probíhal čilý přeshraniční ruch, ale pak toto území na mnoho let přetnula železná opona. Dnes se tu lidé pohybují, aniž by si uvědomili, že zrovna přešli do jiné země. To by ještě před pár lety nebylo vůbec myslitelné," uvedl Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, a dodal, že pohraničí se pomalu rozvíjí, ačkoliv není možné udělat všechno ze dne na den.

Upozornil také, že po opravě mostu, která byla z 90 procent hrazena z prostředků Evropské unie, kraj na Bartošovice nezapomene.

V minulém týdnu prý Rada Královéhradeckého kraje schválila uvolnění čtyř milionů, za něž má být opravena příjezdová cesta k hraničnímu mostu. Ta je dlouhá jen několik set metrů, ale v současnosti je ve velice neutěšeném stavu, což mnozí přítomní označili za negativní vizitku při vstupu do České republiky.

Jak se zlepšila infrastruktura a co se dál chystá

ZREALIZOVÁNO

Bartošovice v Orlických horách:
Byl zde opraven hraniční most přes Divokou Orlici.

Mladkov:
Bylo vybudováno nové odpočinkové místo pro turisty.

Z polské strany se k hranici postavila nová komunikace.

CHYSTÁ SE V BLÍZKÉ DOBĚ

Bartošovice v Orlických horách:
Královéhradecký kraj hodlá ze svých prostředků opravit příjezdovou komunikaci k hraničnímu mostu, kterou nedávno převzal do své správy.