V ochranném pásmu se nachází Štěpánovsko, které spadá pod Týniště nad Orlicí. Pro chovatele včel to znamená, že nesmí přemísťovat včelstva ze stanovaného ochranného pásma, přemístění v jeho rámci je pak možné pouze se souhlasem Krajské veterinární správy - Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Žádost by přitom měla být podložena negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku včelí měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu.

Do středečního rána přibylo v hnízdě ve Vamberku čtvrté vejce.
Jiráskovi z Vamberka už mají čtyři vejce. Kde jsou černí čápi? Pomozte je sčítat

„Toto vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc a nesmí být starší 4 měsíců před předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány,“ upozorňuje ve správě z 15. dubna ředitel Krajské veterinární správy Královéhradeckého kraje Aleš Hantsch.

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se také nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Všichni chovatelé včel nahlásí písemně nejpozději do 13. května 2024 Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj své jméno, adresu, telefonní kontakt, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti.

Zdroj: Youtube

Dále se všem chovatelům včel v ochranném pásmu nařizuje provést odběr vzorků včelí měli nebo vzorků včel ošetřujících plod, ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném ochranném pásmu, nebo medných zásob ze všech úlů na stanovišti a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním ústavu v posledních 4 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději do 31. května 2024.

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést i druhý odběr vzorků od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu do 15. února 2025.

„Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se meziročně mírně snížil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor. Podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů mírně vzrostl. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři se naopak lehce snížilo. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo, je třeba v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2024 ošetřit všechna včelstva na daném stanovišti,“ informoval před pár dny mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Roztoč nabodává kutikulu plodu a dospělých včel a poškozuje tukové těleso včel. Tím ochuzuje včely o živiny, způsobuje oslabení imunitního systému. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečná výživa, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu, pokud nejsou chovatelem včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy. Trend výskytu původce varroázy na jednotlivých stanovištích i mezi jednotlivými regiony se může výrazně lišit. SVS proto i nadále klade důraz na individuální posouzení nákazové situace na konkrétním stanovišti na základě pravidelně prováděného monitoringu výskytu roztoče chovatelem a na cílené ošetření včelstev v indikovaných případech. /Zdroj: Státní veterinární správa/

Mohlo by Vás také zajímat: Podívejte se, jak v Doudlebách bzučí jaro, u malé vinice je i zámecké včelařství

Zdroj: Deník/Jana Kotalová