Jednou z nich je škola Trivium Plus, která se nachází v Dobřanech. Do jejích tříd chodí menší počet žáků než je obvyklé a škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému žákovi i jeho rodičům.

Škola, která se nachází v Orlických horách, je defacto stálou školou v přírodě, protože k výuce jsou příroda a prostředí využívány často. A například cizí jazyk se tu učí již od první třídy.

Další „nestandardní školou" v okrese je rychnovská Mozaika.

Škola poskytuje dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti a předpoklady.

V pedagogické práci klade velký důraz na individuální přístup, vstřícný postoj k dítěti, etickou výchovu a úzkou spolupráci s rodinou.

V Podbřezí zase funguje škola a Montessori školka. Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována.

Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.

Třídou pro talentované žáky se může pochlubit rychnovská „Masaryčka".

„Když se v roce 2005 rozhodlo tehdejší vedení školy vybudovat takzvanou talentovanou třídu pro práci s nadanými žáky, nikdo netušil, jak se tento projekt setká s pochopením rodičů a veřejnosti vůbec. Od té doby uběhlo více než deset let a jak je vidět, byl to dobrý tah," řekla současná ředitelka Základní školy Masarykova v Rychnově Radka Polívková.

Třída pro nadané žáky se tu otvírá i letos a má stejný základ jako je tomu v paralelních třídách. „Jelikož jsou však tito žáci povětšinou dobře motivováni a podporováni i svými rodiči, práce zde probíhá v rychlejším tempu a tím zbývá čas na nadstavbu v podobě dalších projektů, méně tradičních metod, postupů a řešení složitějších zadání," popsala ředitelka. Výuka v této třídě vyžaduje i neustálé vzdělávání pedagogů, kteří se snaží „držet krok" s dobou, jezdí na nejrůznější školení, sami se stávají lektory a předávají své dobré zkušenosti kolegům, připravují pro své žáky zajímavé hodiny a snaží se své žáky vést k odpovědnosti, komunikaci a podporují je. „Jeden z nejdůležitějších faktorů je dobrá spolupráce rodiny se školou," dodala.