Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé. V hodnocení hraje velkou roli úroveň třídění odpadu. Mezi obcemi od 1 tisíce do 5 tisíc obyvatel se vedlo nejlépe Častolovicím, v kategorii nad 5 tisíc obyvatel pak Třebechovicím pod Orebem.

Ve všech jmenovaných sídlech funguje motivační systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu PAYT. Domácnosti tak přesně ví, kolik je vyhazování směsných odpadů do černých popelnic stojí. Tento systém využívá v celé republice zhruba 15 procent měst a obcí. Díky tomu zpravidla produkují méně odpadů než obce s platbou na hlavu.

Obec Mokré se nachází na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou, žije zde asi 170 obyvatel. Díky celkovému nastavení systému má obec nízkou produkci směsného odpadu a dosahuje i velmi dobrou úroveň recyklace.

close Vavříny pro Mokré info Zdroj: Deník/Jana Kotalová zoom_in

"V Mokrém se věnujeme otázce třídění odpadů a především osvětě, myslím, hodně dlouho. V Mokerském zpravodaji je odpadům věnována pravidelná rubrika. Zpracováváme statistiky, různé přehledy, novinky k třídění, aby obyvatelé měli k dispozici všechny informace. Záleží pak na každém z nich, jak moc je využije. A podle výsledků soutěže Odpadový Oskar je vidět, že Mokeráci se snaží opravdu třídit. Prvního Oskara jsme získali již v roce 2016, vlastně dva - za nízkou produkci směsného odpadu a za výsledky a práci s veřejností byla obec oceněna jako příklad dobré praxe," říká místostarostka Mokrého Dáša Honsnejmanová.

Systém odpadového hospodářství

V Mokrém se do kontejnerů třídí klasicky papír, plasty (3 kontejnery), sklo a od roku 2015 i drobné kovy a bioodpad. Do pytlů se třídí nápojové kartony (tetrapak). Sběr textilu pro Diakonii Broumov se tu organizuje jednou ročně. Drobný elektroodpad, monočlánky a použité tonery lze odevzdat na obecním úřadě (do boxů na tyto odpady). Větve z prořezávek stromů je možné po dohodě s obcí odvézt na místní hřiště, kde se pálí při čarodějnicích. Pro nebezpečné odpady je zajištěn mobilní svoz dvakrát ročně. Svoz velkoobjemového odpadu se organizuje v případě, že se objeví dostatek zájemců, zpravidla jednou za rok. Svoz směsného odpadu si pak mohou domácnosti vybrat (13krát ročně - měsíční, 6krát ročně - dvouměsíční, 21krát ročně - kombinované svozy). Pokud tato frekvence domácnosti nestačí, může si dokoupit dodatečnou známku na popelnici či pytel na odpad.

Obec Mokré také vlastní štěpkovač větví, který zájemcům půjčuje, a velmi pozitivní ohlas po zavedení biokontejnerů má svoz bioodpadu.

S černými skládkami Mokré problém nemá.