Horská obec je totiž známa tím, že se zde nachází jedna ze základen Církve bratrské. Údajně vůbec nejstarší v celé České republice. Vzhledem k dlouhé tradici nepřekvapí, že dosavadní modlitebna již byla ve velice neutěšeném stavu.

„Zhruba 150 let stará budova postavená z nepálených cihel již po rekonstrukci volala. Poslední kapkou pak byla havárie vody, po níž statik doporučil nepoužívat první patro," nastínil okolnosti, které vedly k zásadnímu rozhodnutí, Jan Grulich, vedoucí projektu na vybudování nové víceúčelové budovy s názvem Elada.

Právě jeho osoba je spojovacím článkem mezi oběma subjekty, které se na akci podílejí. Je totiž ředitelem Základní školy Trivium Plus v Dobřanech, která bude zřizovatelem školky. Díky tomuto propojení se podařilo vyřešit problém, jak vzhledem k nemalým nákladům budovu efektivně využít. Církevním účelům totiž bude sloužit převážně o víkendech.

„V souvislosti s novou výstavbou v Bystrém jsme s vedením obce diskutovali možnosti, jak zabezpečit předškolní vzdělávání. V Dobřanech se totiž nachází pouze devítiletá základní škola," řekl dále Jan Grulich.

To potvrzuje i starosta. „Jde nám především o školku, protože v obci je z posledních let hodně dětí. Samotná obec ale na zřízení a provoz mateřské školy prostředky nemá," uvedl Václav Drašnar s tím, že obec hodlá přispět na vybavení školského zařízení.

Samotný provoz bude plně v režii základní školy Trivium plus. Obě zařízení pak budou figurovat jako jeden právní subjekt. Škola bude bysterskému sboru Církve bratrské platit pravidelný nájem.

Některé z rodičů, kteří mohou již v měsíci březnu přicházet se svými potomky k zápisu, jistě napadne, zda se umístění do církevního objektu nějak promítne do fungování školky. „Nepůjde o církevní, ale o klasickou mateřskou školku, která by měla těžit z umístění na venkově a poskytovat dětem dostatek pohybu a pobytu v přírodě. Křesťanských hodnot se tím ale nevzdáváme, protože ty jsou základem evropské kultury obecně," ujistil ředitel.

Neméně zajímavé než využití víceúčelové stavby, která vedle sálu pro 150 lidí a zázemí pro 25 dětí nabídne i klubovnu a jídelnu, je také její financování.

Stavba je realizována výhradně s výtěžků veřejných sbírek a darů soukromých osob. „Na výstavbu objektu nečerpáme žádnou dotaci od státu, kraje ani Evropské unie," zdůraznil Jan Grulich. Výběr finančních prostředků tak připomíná stavbu Národního divadla.

Celkové náklady na stavební část projektu přesahují 19 milionů korun. Vybavení budovy by mělo stát okolo jednoho milionu. Na základě smlouvy s dodavatelskou firmou by měla být stavba hotova do konce letošního července. Srpnové kolaudační rozhodnutí je totiž podmínkou pro zahájení školního roku dne 1. září.

Zajímavé je také architektonické řešení budovy. Na fasádu bude použit modřínový obklad. K objektu bude přiléhat slunná terasa. Pro technické zázemí budou využity sklepní prostory původní stavby. Ve školní jídelně bude zajištěn výdej jídel, která budou dovážena ze školní kuchyně v Dobřanech. Po svém dokončení nabídne nové zařízení tři nová pracovní místa. Veřejnost se zase může těšit na možnost pořádání nejrůznějších vzdělávacích nebo jazykových kurzů pro dospělé.