Moderní modelařina v sobě nese potřebu manuální zručnosti, ale i počítačové gramotnosti a navíc při závodech aut a lodí i pořádnou dávku adrenalinu. „Domluvili jsme se s RHK, že se pokusíme zbořit některé mýty o modelářích. V rámci programu volba povolání a deseti lekcí techniky RHK zajistila pracovnice komory paní Vrbová organizaci pozvánek a dopravu žáků a studentů přihlášených škol,“ uvedl Zdeněk Sršeň.

Jak doplnil, na připravené RETRO projekci nejlepších modelářských filmů posledních 5. ročníků festivalu diváci viděli filmy Naše radosti, Pan Modelář, Eurobot 2005, Blaník L13 a Truckfest od regionálních autorů modelářů Milana Michálka, Martina Lockera a Jiřího Ujčíka, Miloše Dodka a Bzuk teamu (na fotografii). „Podle ohlasu mládeže i jejich učitelů soudím, že první průsečík mezi studenty a modeláři byl nalezen,“ bilancuje pořadatel.

Na 270 mladých lidí se dále mohlo osobně seznámit s Jiřím Špinarem z Borohrádku, několikanásobným mistrem ČR, Evropy i světa a s Karlem Bartákem ze Žamberka na výstavě jejich vlastních modelů lodí. Spojení generací (stáří a mládí) tvořilo druhý nalezený průsečík. Dvě třetiny mladých napjatě poslouchali vyprávění a ukázky funkcí modelů.

Krásné plakáty z vamberské tiskárny měly za cíl nalákat na páteční RETRO projekci též veřejnost. Lidé unaveni po pracovním týdnu využili hezké počasí na podzimní práce a modeláři odjeli na výstavu Modelhobby do Prahy. V tomto případě se veřejnost s modeláři téměř nestřetla.

„K neuvěřitelné shodě mezi porotou a diváky naopak došlo, když se na prvních třech místech objevily stejné filmy, jen druhý a třetí si vyměnily místa. Absolutní však bylo vítězství domácího Milana Michálka (též loňského vítěze) u poroty i diváků. Toto dvojí vítězství bylo nakonec oceněno Hlavní cenou Střihové studio Pinnacle verze 14 od společnosti Exac Praha,“ pokračoval Sršeň.

Cenu poroty věnovanou střediskem Impuls z Hradce Králové si za tři snímky vysloužil Antonín Dodek z Lupenice. Odborná porota ve složení Vidu Gunaratna z Prahy, Ondřej Hejna z Hradce Králové a Jaroslav Doleček z Dlouhé Vsi byla výborná a plně profesionální. Modeláři se od filmařů mají čemu přiučit a možná to bude fungovat i naopak, že filmaři najdou u modelářů novou inspiraci.

Festivalu se díky slovenskému filmu Z kaluže do zlata podařilo protnout i poslední průsečík – porovnání domácí a zahraniční tvorby. Film Petera Zudly ze Slovenska měl vnitřní náboj, který ho u odborné poroty vynesl na 2. místo a diváci ho ocenili na 3. místě společně s filmem Amfibie S39 Sikorsky autora Bohuslava Malíka ze Živanic.

Známý rychnovský amatér Jaromír Schejbal získal naopak u diváků druhé a u poroty místo třetí. Pět průsečíků se tedy podařilo protnout. Škoda jen, že nemodelářská veřejnost zůstala tentokrát stát stranou.

Třikrát naplněný sál Weldis Sporthotelu v Dlouhé Vsi stál přesto za úsilí tomu věnované. Děkujeme hospodářské komoře, autorům, porotě i všem sponzorům,“ dodal hlavní pořadatel. (zr)