„Pozvali jsme k nám partu lidí, která se schází o prázdninách a nabízí městům, která o to projeví zájem, svoje schopnosti a následné vize. To celé zdarma, což je skvělé, protože cena obdobných architektonických soutěží se pohybuje od 60 tisíc výše," říká iniciátorka workshopu Jana Šťástková, městská zastupitelka za TOP 09 a zároveň členka komise pro rozvoj Dobrušky, které předsedá architekt Oldřich Bittner ze stejné strany.

Skupina talentovaných architektů, kteří před nedávnem ukončili vysokou školu nebo ještě studují se ubytuje v sokolovně, která bude středem zájmu z hlediska případných stavebních úprav, rekonstrukce či revitalizace jejího okolí.

„Společně se sokolovnou bychom chtěli řešit zejména kulturní dům se sousedícími Archlebovými sady a využití prostoru pod krytým bazénem, kde se už delší dobu uvažuje o zóně na využití volného času především pro mladé lidi," upozorňuje Šťásková. Současně dodává, že bude ráda, když se do workshopu zapojí také veřejnost. „V informačním centru a ve foyeru kina jsme umístili slepou mapu města, na níž mohou lidé označit samolepkami místa v Dobrušce, jejichž řešení jim vadí, nebo naopak místa, která se jim líbí. Zároveň mohou připojit komentář, proč jsou či nejsou s daným místem spokojeni.

Na neděli je naplánována komentovaná prohlídka města. Její pořadatelé se těší na účast veřejnosti. „Půjdeme po městě, budeme se bavit o Dobrušce. O její historii, aby naši hosté získali co nejvíce indicií pro svoji práci," přibližuje nedělní program Šťásková. „Potom se sejdeme nad mapou a budeme se snažit reagovat na připomínky našich spoluobčanů, na věci, které je v jejich bydlišti trápí nebo je naopak oceňují.

Skupina mladých architektů se pokusí zmapovat Dobrušku. Následně se rozdělí do pracovních skupin pod vedením zkušených architektů. Každá skupina by měla pracovat na jiném tématu. Nakonec navrhnou řešení, která by mohla být pro město prospěšná.

Workshop ve čtvrtek zakončí prezentace v malém sále společenského centra, kde třináctka architektů představí svoje vize veřejnosti.

Podnětnou inspirací pro dobrušské zastupitele a kompetentní úředníky města byla návštěva Litomyšle. „Tam je vidět, jak se to dá dělat chytře a moderně. Například uprostřed města je krásné muzeum, jehož barokní budova se při nedávné revitalizaci rozšířila o nové prostory ve stylu moderní architektury," uzavírá Šťásková.