Členové jednotky dobrovolných hasičů absolvovali v roce 2010 lezecký výcvik pro záchranu osob. Své dovednosti chtěli předat i dětem. Součástí výcviku bylo celkem šest lekcí. Základy lezení, názvosloví, uzlování, obléknutí do sedáků či navázání na lano si děti osvojily v rokytnické hasičské zbrojnici. V praxi své dovednosti použily na Lezecké stěně v Hradci Králové.

Nutnou podmínkou pro úspěšné splnění kurzu bylo dobře napsat testy, absolvovat všechny lekce, a to včetně splnění všech dovedností probíraných na jednotlivých lekcích. Certifikát o úspěšném absolvování si převzalo celkem čtrnáct mladých hasičů.

Nejlepšího výsledku dosáhla Veronika Dostálová, která absolvovala vstupní i závěrečný test na sto procent. Následovala dvojice Miroslav Pavlišta a Eliška Dušková pouze s jednou chybou. Mezi nejlepšími lezci na lezecké stěně byl Pavel Valášek a Miroslav Pavlišta.

Michaela Horynová